PLAN nr 5-6, 200

JUBILEUMSNUMMER: PLAN 55 ÅR!

PLAN och Föreningen För Samhällsplanering (FFS) grundades 1947 - dvs för 55 år sedan. Detta vill vi fira genom att bjuda in den äldre generationens planerare och planeringsskribenter för att dela med sig av sina erfarenheter, både lyckade och mindre lyckade. Den yngre generationens planerare ska väl inte behöva uppfinna hjulet på nytt, eller...?

PLANs ERFARENHETSAKADEMI:

Bo Wijkmark: PLAN – en déjà vu-upplevelse?
Gösta Blücher: Planerarens uppgifter – i går, i dag, i morgon
José L Ramírez: Sökandet efter en samhällsplaneringsteori
Ingrid Lundahl: Utbildning och forskning i samhällsplanering – vem har ansvaret?
Louise Nyström: Stadsbyggandets politik – exemplet Berlin
Gösta Carlestam: Att förbereda för sådd
Olof Wärneryd : Nog upprepas historien – om geografiska skiften och beroenden
Gunnar Lidfeldt: Reflexioner över frågan om makt och planering
Gärd Folkesdotter: Samhällsplanering – att lösa sin tids problem och ersätta dem med nya?
S. Olof Gunnarsson: Stadsbyggnadsarkeologi och verklighet
Gösta Guteland: Är användarna nöjda med det som planerarna åstadkommit?
Hans Wohlin: Planprocessen för återanvändning av regementen

DESSUTOM:
Ledare: Janus två ansikten
Aktuell plan: Bäckaslövsgärdet, Växjö
Litteratur: En annan stad

Läs mer på http://www.planering.org

Publicerad: 2002-12-04

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer