PLAN nr 4-2002

UNG OCH ARG!!!

I detta nummer har vi bjudit in den unga planerargenerationen att tycka till om dagens planering: Anna Modin skriver om blandstaden - vad innebär den och varför vill vi ha den? Lina Nygren föreslår att vi först planterar träd, sedan bygger hus - inte i omvänd ordning. Martin Heidesjö kritiserar ett system där besluten fattas bakom lyckta dörrar och Emelie Lind skriver om kreativa miljöer.

Vi uppmärksammar också staden! Mats Hultman introducerar den amerikanska stadsbyggnadsrörelsen New Urbanism. En av de ledande personerna inom New Urbanism, arkitekten och planeraren Andres Duany, skriver om svårigheten att bryta loss från modernismens planeringsstrukturer och presenterar THE TRANSECT som ett nytt planeringsinstrument. Vidare om staden: Stadsmiljörådets FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR STADEN diskuteras av Bosse Bergman, Carl-Johan Engström och Louise Nyström.

Dessutom:
- Aktuell plan: Amhult, Göteborg
- Debatt: Detaljplan på nya sätt (Gunanr Nyström)
- Debatt: Missuppfattat planmonopol (Rune Olsson)
- Morgondagens skåne (Åsa Knutsson)
- Litteratur: Stadsplanera istället för trafikplanera...
- Ledare: Nya tider, nya lagar

Publicerad: 2002-12-04

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer