Innehåll #4 2022

Elinor Torp "Vi är tillbaka i ett klassamhälle med avgrundsdjupa klyftor" • Torbjörn Flygt, Underdogen som blev en slugger • Annie Ernaux, Nobelpristagaren som erkänner klasshat • Därtill dikter, noveller, krönikor, recensioner, essäer och debatter.


Ledare, av Beata Hansson.

Minneskrönika om Marit Paulsen.

Hallå där ... redaktör Tina Carlsson om folkhemmet.

Porträttet om Elinor Torp.

Krönika av Jeremiah Karlsson.

Novell av Mattias Kronstrand.

Saga av Anders Kjellström.

Samtalet med Torbjörn Flygt.

Essä om nobelpristagaren Annie Ernaux.

Dikt av Martina Leuku Rudander.

Dikt av Stellan Beckman.

Dikt av Lena Olofsson.

Dikt av Jesper Lundby.

Debatt om Försäkringskassan som aktör i den litterära offentligheten.

Litteratur i fackpressen om Mål & Medel.

Medlemssnack med Christer Johansson.

Recensioner av 10 utvalda böcker.

Sista ordet av Feddot Carlsson Andersson.

Illustration av Robert Nyberg.

Publicerad: 2022-12-30

Köp KLASS
Läs mer om KLASS i katalogen
Fler artiklar knutna till KLASS
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer