Signum nr 4

Ledare

Erik Åkerlund: Ta ned demokratin på jorden
– Demokratibegreppet har blivit alltför upphöjt och ihåligt i dagens samhälle.


Krönika

Richard Swartz: Kyrkan i byn


Aktuellt

Ulf Jonsson: Tio år i Franciskus fotspår


Tema: Demokrati

Magdalena Dahlborg och Erik Åkerlund: Den svåra gemenskapen
– I det här numret av Signum vill vi genom bidrag från olika håll vrida och vända på frågor om makt och ansvar, men också om själva grunden för demokratin.

Sten Widmalm: Tvivlet ska göra oss fria
– Missbruket av demokratiska ideal är inte i sig ett skäl för att överge demokratin. Det gäller snarare att fråga oss själva: hur kan demokratin försvaras?

Jasmina Nedevska: Domstolarnas demokratiproblem
– Framtida generationer i rättssalarna.

Daniel Stattin: Kollektivt ansvar i demokratisk kontext

Kjell Blückert: Den maktlöses makt
– Kung Carl XVI Gustaf har formellt sett ingen politisk makt men är likväl en makthavare.


Franciskus första tio år

Antonio Spadaro: Vilken är Guds tid? Barmhärtigheten i Franciskus pontifikat


Under Vatikanens valv

Ulla Gudmundson: Siktet inställt på konklav
– Apropå böcker av Georg Gänswein respektive Gerhard Müller.


Litteratur

Barbara Crostini: Marilynne Robinsons teologiska perspektiv


Sociallära

Charles Câmara: Pacem in terris – vägledande för kyrkans fredsarbete än i dag


Analyser och rapporter

Svante Lundgren: Radikalt kristet dokument från Mellanöstern


Bokrevy

Magdalena Dahlborg: Det förnuftiga äventyret
– Adam Gopnik: Tusen små framsteg. Liberalismen – ett moraliskt äventyr.

Christoffer Wedebrand: Den viktiga viljan
– Ryska krigsskepp, dra åt helvete!

Rainer Carls: Bristande distinktion
– Glenn Hægerstam: Den gränsöverskridande människan.

Magdalena Dahlborg: I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle
– Med Gud och hans vänskap. På spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden. Festskrift till Sune Fahlgren.

Kim Solin: Ett oroande systematiskt verk om Kierkegaard
– Tomas Bokedal: Frihet och förtvivlan. Sören Kirkegaard om gudsförhållandet och självets helande.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-05-12

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

2023-01-29
Divan 3-4 2022

Äldre resuméer