Signum nr 2

Signum nr 2

Ledare

John Sjögren: Ickevåldets dilemma
– Ukrainakriget aktualiserar ett klassiskt etiskt problem.


Krönika

Therese Bohman: Med en dörr på glänt


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Spänning över Europa – kontinentalt synodmöte i Prag


Ortodoxa kyrkan

Christophe D’Aloisio: Kriget i Ukraina – vinter i den ortodoxa kyrkan
– Ukraina har redan sedan flera år varit skådeplatsen för en konflikt mellan två betydelsefulla ortodoxa kristna gemenskaper

Regina Elsner: Ångestens kyrka – mer än Putins ideologiavdelning?
– Det finns röster i den rysk-ortodoxa kyrkan som talar ett annat språk än den regimtrogna ledningen. De måste bli hörda i den ekumeniska dialogen.

Maria Engström: Efter ikonen – kyrkan, konsten och politiken i dagens Ryssland


Filosofi

Clare Mac Cumhaill och Rachael Wiseman: Den metafysiska modern
– Om Elizabeth Anscombe.


Litteratur

Martina Björk: Hemingways sekulariserade pilgrimer


Hädelse

Fredrik Heiding: Att häda Guds godhet och ära

Fredrik Heiding: Att häda religiösa gemenskaper

Daniel Stattin: Hädelse och yttrandefrihet ur juridisk synvinkel


Analyser och rapporter

Christian Frevel: Demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua
– I Nicaragua har den katolska kyrkan hamnat under ett tilltagande förtryck. Kyrkor angrips, kyrkliga ämbetsbärare grips eller utvisas.


Bokrevy

Johan Mårtensson: Bortom determinismen
– Ulf Jonsson: Gud och andra orsaker.

Minna Salminen Karlsson: Ställa om ett samhälle
– Li Bennich-Björkman: Bakom och bortom järnridån.

Per-Arne Bodin: De första månaderna
– Valerij Panjusjkin: Vargtimmen.

Johan Sundeen: Ofullbordat litterärt mästarmöte
– Fredrik Böök: Viktor Rydberg.

Björn Engdahl: Ur omvändelsen växer hoppet
– En grönare kyrka. Teologi för klimatnödläge.

Ingrid Robinson: Rötter som förenar
– Suzanne Simard: Allt jag lärt mig av träden.

Kjell Blückert: Ovana vid minoriteter
–Ingrid Lomfors: En dröm blir verklighet. Tillkomsten av en judisk skola i efterkrigstidens Stockholm.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-03-03

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer