Signum nr 2

Signum nr 2

Ledare

John Sjögren: Ickevåldets dilemma
– Ukrainakriget aktualiserar ett klassiskt etiskt problem.


Krönika

Therese Bohman: Med en dörr på glänt


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Spänning över Europa – kontinentalt synodmöte i Prag


Ortodoxa kyrkan

Christophe D’Aloisio: Kriget i Ukraina – vinter i den ortodoxa kyrkan
– Ukraina har redan sedan flera år varit skådeplatsen för en konflikt mellan två betydelsefulla ortodoxa kristna gemenskaper

Regina Elsner: Ångestens kyrka – mer än Putins ideologiavdelning?
– Det finns röster i den rysk-ortodoxa kyrkan som talar ett annat språk än den regimtrogna ledningen. De måste bli hörda i den ekumeniska dialogen.

Maria Engström: Efter ikonen – kyrkan, konsten och politiken i dagens Ryssland


Filosofi

Clare Mac Cumhaill och Rachael Wiseman: Den metafysiska modern
– Om Elizabeth Anscombe.


Litteratur

Martina Björk: Hemingways sekulariserade pilgrimer


Hädelse

Fredrik Heiding: Att häda Guds godhet och ära

Fredrik Heiding: Att häda religiösa gemenskaper

Daniel Stattin: Hädelse och yttrandefrihet ur juridisk synvinkel


Analyser och rapporter

Christian Frevel: Demokrati och mänskliga rättigheter i Nicaragua
– I Nicaragua har den katolska kyrkan hamnat under ett tilltagande förtryck. Kyrkor angrips, kyrkliga ämbetsbärare grips eller utvisas.


Bokrevy

Johan Mårtensson: Bortom determinismen
– Ulf Jonsson: Gud och andra orsaker.

Minna Salminen Karlsson: Ställa om ett samhälle
– Li Bennich-Björkman: Bakom och bortom järnridån.

Per-Arne Bodin: De första månaderna
– Valerij Panjusjkin: Vargtimmen.

Johan Sundeen: Ofullbordat litterärt mästarmöte
– Fredrik Böök: Viktor Rydberg.

Björn Engdahl: Ur omvändelsen växer hoppet
– En grönare kyrka. Teologi för klimatnödläge.

Ingrid Robinson: Rötter som förenar
– Suzanne Simard: Allt jag lärt mig av träden.

Kjell Blückert: Ovana vid minoriteter
–Ingrid Lomfors: En dröm blir verklighet. Tillkomsten av en judisk skola i efterkrigstidens Stockholm.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2023-03-03

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

2023-04-22
OEI 100-101 2023

2023-04-20
Opera 2 2023
Utställningskritik 1 2023

2023-04-19
KLASS 1 2023

2023-04-07
Medusa 1 2023

2023-04-06
Signum 3
Amnesty Press 1 2023

2023-04-05
Kritiker 65-66 2022

2023-04-01
Tidig Musik 1 2023

2023-03-24
Släkthistoriskt Forum 1 2023

2023-03-15
Glänta 2 2022

2023-03-06
Utställningskritik 5 2023

2023-03-03
Signum 2

2023-03-01
Akvarellen 1 2023

2023-02-22
Konstperspektiv 2

2023-02-21
Parnass 1 2023

2023-02-16
Opera 1 2023

Äldre resuméer