Erkännande #74-75

Läs på Fronesis hemsida om Erkännande #74-75

Ambitionen med Fronesis nr 74–75 är att fördjupa förståelsen av erkännande. Genom några centrala texter belyser vi olika aspekter av denna komplexa erfarenhet hela vägen från existentiell strävan till politisk kamp.

Hegels herre–slav-dialektik återkommer ständigt i diskussionen av erkännandets dynamik. I numret presenteras den rysk-franske filosofen Alexandre Kojève, vars begärsfokuserade tolkning av dialektiken är grundläggande för all nutida diskussion av erkännande. Den text som vi låtit översätta är introduktionen till Hegelföreläsningarna, som hölls i Paris på 1930-talet. Den amerikanska filosofen och queerteoretikern Judith Butler står för ett radikalt ifrågasättande av erkännandet. Hennes tolkning av herre–slav-dialektikens utgång utgör en vattendelare mellan de olika värderingarna av erkännandets roll i historien. I Hegeltraditionens huvudfåra är samhällsmoralen en språngbräda till förverkligandet av mera frihet, medan den för Butler representerar förtryckande normer som underkuvar människor på ett sätt som de själva inte kommer åt.

Den kanadensiska sociologen Michèle Lamont diskuterar i sin text hur erkännandet blivit ojämnare fördelat på senare tid. Det ojämnt fördelade erkännandet tycks bero på ojämnt fördelade resurser – man känner sig inte sedd och värdesatt som lågavlönad och arbetslös i ett samhälle där andra skyltar med sina framgångar, karriärplaner och resor – likaväl som på förskjutningar i statusordningar – man känner inte längre igen sig i ett samhälle där livsval och det man själv håller högt inte värdesätts av andra. Därigenom rör hon sig bortom frågan »omfördelning eller erkännande?«, som präglade 1990-talets återupplivade diskussion om erkännande.

Rörelsen i numret kan förefalla vara riktad bort från politiken och mot existentiella dilemman och begärets natur. Samtidigt handlar allt om politikens förutsättningar – den förpolitiska mylla eller existentiella erfarenhet som politikens visioner och konflikter slår rot i. Numret bärs upp av en idé om att alla politiska mobiliseringar måste knyta an till den under ytan pågående kampen hos människor att fullt ut bli en del av samhället utifrån en förståelse om att detta i sig är ett rörligt mål. Det är en utmaning för alla såväl som en framgångsfaktor.


Magnus Hörnqvist och Johan Lindgren: Från existentiell strävan till politisk kamp

Carl-Göran Heidegren: Fichte och Hegel om ömsesidigt erkännande

Axel Honneth: Från begär till erkännande. Hegels syn på mänsklig socialitet

Alexandre Kojève: I stället för inledning

Judith Butler: Egensinnig bindning, kroppslig underkastelse. Omläsning av Hegels olyckliga medvetande

Carl-Göran Heidegren: Axel Honneths erkännandeteori

Nancy Fraser: Social rättvisa i identitetspolitikens tidsålder. Omfördelning, erkännande och deltagande

Rahel Jaeggi: Erkännande och underkastelse. Om förhållandet mellan negativa och positiva teorier om intersubjektivitet

Magnus Hörnqvist: Ett erkännande i kampen? Vägar bortom den förtryckande begärsdynamiken

Michèle Lamont: Till frågan om erkännandeklyftor. Hur bryta stigmatiseringen och minska ojämlikheten?

Redaktörer: Magnus Hörnqvist och Johan Lindgren

Erkännande – från existentiell strävan till politisk kamp. Ett seminarium om Fronesis nr 74-75

Publicerad: 2022-10-21

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023
Parnass 3 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-09
Populär Astronomi 2 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

Äldre resuméer