Signum nr 3

Ledare

Kjell Blückert: Europas båda lungor
– Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor.


Krönika

Robert Rydberg: En mörk tid för Europa


Aktuellt

Emanuel Sennerstrand: Kyrkorna och Bibeln
– Rådsmöte om bibelbruk och bibeltolkning.


Rus

Per-Arne Bodin: Vladimir i Moskva

Thomas Bremer: Den ryska ortodoxins svåra läge i Ukrainakonflikten


Timmarnas liturgi

Karin Johannesson: Överraskande ekumeniska möjligheter


Påsken i Rom och Jerusalem

Olle Brandt: Nytt och gammalt om påskens kyrkor i Jerusalem och Rom


Essä

Erik Varden: Till läkedom i övergreppens skugga


Väpnat våld

Peter Brune: Det svenska gängvåldet


Charles de Foucauld

Jakob Paula: Broder Charles – allas broder

– Med anledning av den kommande helgonförklaringen.


Bokrevy

Henrik Sahl Johansson: En fördjupande Anderssonsk rosenkrans
– Lars Andersson: Jordens ansikte.

Gunilla Iversen: Medeltidens svenska studenter i Paris
– Swedish Students at the University of Paris in Middle Ages I.

Kim Solin: Fyra revoltörer inom brittisk moralfilosofi
–Benjamin J. B. Lipscomb: The Women Are Up to Something.

Sanne Frostensson: En nyanserad bild av Hilma af Klints konstnärskap
– Julia Voss: Hilma af Klint.

Anders Göranzon: Afrikanskt samtal genom tid och rum
– Hans S. A. Engdahl: African Church Fathers.

Kjell Blückert: I brist på källor, spekulation
– Sofia Nyblom: Pojkarna i klostret.

Elisabeth Aldén: Dörröppnare till bönens rum
– James Martin: Bön.

Brian Patrick McGuire: Litet för ambitiöst
– Dominik Terstriep: En munks vishet.

Cecilia Hildeman Sjölin: Birgittinskt bildbruk och rumsbruk
– Eva Lindqvist Sandgren: Birgittinerna och deras bilder.

Edel Irén Lappin: Pedagogisk pandemihistoria
– Amina Manzoor: Pandemier!

Clemens Cavallin: En bra början
– Pär Eliasson: Towards a New Language: Christology in Early Modern Marathi, Konkani, and Hindustani.

Sven-Erik Brodd: Elin Wägner, Thage G. Peterson och sockenfolket i Berg
– Thage G. Peterson: Elin i mitt liv. Om Elin Wägner och mitt unga jag.

Florence Vilén: Färgrik fromhet bäst bevarad i Norden
– Justin Kroesen, Peter Tångeberg: Helgonskåp.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2022-04-08

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer