Signum nr 3

Ledare

Kjell Blückert: Europas båda lungor
– Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor.


Krönika

Robert Rydberg: En mörk tid för Europa


Aktuellt

Emanuel Sennerstrand: Kyrkorna och Bibeln
– Rådsmöte om bibelbruk och bibeltolkning.


Rus

Per-Arne Bodin: Vladimir i Moskva

Thomas Bremer: Den ryska ortodoxins svåra läge i Ukrainakonflikten


Timmarnas liturgi

Karin Johannesson: Överraskande ekumeniska möjligheter


Påsken i Rom och Jerusalem

Olle Brandt: Nytt och gammalt om påskens kyrkor i Jerusalem och Rom


Essä

Erik Varden: Till läkedom i övergreppens skugga


Väpnat våld

Peter Brune: Det svenska gängvåldet


Charles de Foucauld

Jakob Paula: Broder Charles – allas broder

– Med anledning av den kommande helgonförklaringen.


Bokrevy

Henrik Sahl Johansson: En fördjupande Anderssonsk rosenkrans
– Lars Andersson: Jordens ansikte.

Gunilla Iversen: Medeltidens svenska studenter i Paris
– Swedish Students at the University of Paris in Middle Ages I.

Kim Solin: Fyra revoltörer inom brittisk moralfilosofi
–Benjamin J. B. Lipscomb: The Women Are Up to Something.

Sanne Frostensson: En nyanserad bild av Hilma af Klints konstnärskap
– Julia Voss: Hilma af Klint.

Anders Göranzon: Afrikanskt samtal genom tid och rum
– Hans S. A. Engdahl: African Church Fathers.

Kjell Blückert: I brist på källor, spekulation
– Sofia Nyblom: Pojkarna i klostret.

Elisabeth Aldén: Dörröppnare till bönens rum
– James Martin: Bön.

Brian Patrick McGuire: Litet för ambitiöst
– Dominik Terstriep: En munks vishet.

Cecilia Hildeman Sjölin: Birgittinskt bildbruk och rumsbruk
– Eva Lindqvist Sandgren: Birgittinerna och deras bilder.

Edel Irén Lappin: Pedagogisk pandemihistoria
– Amina Manzoor: Pandemier!

Clemens Cavallin: En bra början
– Pär Eliasson: Towards a New Language: Christology in Early Modern Marathi, Konkani, and Hindustani.

Sven-Erik Brodd: Elin Wägner, Thage G. Peterson och sockenfolket i Berg
– Thage G. Peterson: Elin i mitt liv. Om Elin Wägner och mitt unga jag.

Florence Vilén: Färgrik fromhet bäst bevarad i Norden
– Justin Kroesen, Peter Tångeberg: Helgonskåp.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2022-04-08

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

Äldre resuméer