Diaspora nr 4/ 02

Göran Westund om Diaspora

Serberna är ett folk som mer än många andra har kommit i kläm i de stora politiska och militära förvecklingarna i gränsområdet mellan österland och västerland under många århundraden. Detta folk har tappert kämpat för att bevara sin språkliga och kulturella identitet under trycket av andra makters strävan att söka kontroll över dem och deras land, alltifrån från påvedömet i Rom och det Habsburgska kejsardömet i Österrike till det islamiska Turkiet och Tyskland under nazitiden.

Den kulturella och politiska katastrof som drabbat det serbiska språkområdet i vår tid är resultatet av en process som har sina rötter långt ner i medeltiden. Denna katastrof har tvingat många serber i lansflykt -- i diaspora, som det klassiska uttrycket låter -- där de alltjämt fortsätter sitt arbete med att upprätthålla sin kulturella och språkliga identitet. Här i Sverige görs en kulturgärning genom tidskriften Diaspora, som på två språk -- svenska och serbiska -- arbetar på att stärka den kulturella medvetenheten bland serber i landsflykt, och att ge oss svenskar en inblick i den serbiska kulturen och det serbiska folkets märkliga och svåra historia.

Diasporas uppgift är angelägen, inte minst genom den förvridna bild av den serbiska kulturen som spridits i samband med kriget och de svåra förhållandena i det forna Jugoslavien under det senaste decenniet. Dagens samanbrott av det civila samhället på Balkan, med följande utbrott av våld och terror, berättar inte om en kultur i upplösning, utan om flera små folk i svår kris i efterdyningarna av världsmakternas hårdhänta framfart genom Europa under 1900-talet. Då är det viktigt att kunna visa, att bortom dessa skeenden finns människor, som oförtrutet fortsätter det uppbyggande arbetet, och som vårdar en berättigad stolthet över ett unikt kulturarv. I dag tvingas många av dem göra det i lansflykt. Men låt oss hoppas att detta arbete bär frukt i form av ökade möjligheter till fred och utveckling i deras gamla hemland, och en ökad förståelse för deras språk och kultur i världen utanför.

Diaspora utför sin uppgift med små ekonomiska medel och med stöd av frivilliga insatser. Resultatet ligger långt från de vanliga tidningshyllornas utbud av glamour. Men för den som är intresserad av samtiden och dess skymda verklighet bortom det massmediala bruset är Diaspora en ljuskälla. Den är värdig, läsvärd, upplysande -- och vacker och välgjord på ett nyttigt sätt, utan sockerglasyr.

Publicerad: 2002-10-31

Köp Diaspora
Läs mer om Diaspora i katalogen
Fler artiklar knutna till Diaspora
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori TIDSKRIFTER PÅ ANDRA SPRÅK


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer