Signum nr 5

Signum nr 5

Ledare

Fredrik Heiding: Angeläget kunskapslyft om kommunismen
–Det tycks nästan råda en kollektiv minnesförlust kring kommunismen.


Krönika

Andreas Johansson Heinö: Behovet av teologisk beredskap


Aktuellt

Ulf Jonsson: Global synodal process i startgroparna


Kyrkohistoria

Bertil Nilsson: Hur Sverige blev kristet
–Om den kristna trons etablering i Sverige, från slutet av 700-talet fram till 1164.


Tema: arvet efter kommunismen

Tomáš Halík: Nationalism, sekterism och frigörande fängelser
–Om tjeckiska erfarenheter.

Valter Lundell: Synen på kommunismen i svensk och dansk historiekultur
– Nazism och kommunism verkar bedömas med olika måttstockar.

Johan Sundeen: De kristna och kommunismen
– Motstånd, anpassning och medlöperi.


Synodalitet

Michael Czerny: När kyrkan blir synodal


Virtuell kroppslighet

Barbara Crostini: Virtuell synd – blick och kropp i den virtuella världen


Social omsorg

Elisabeth Sandlund: LSS – en stadig urholkning av värdigheten


Dominikus

Roland Müller: Dominikus – en jubilar i bakgrunden

Anthony J. Lappin: Tre skrönor om den helige Dominikus


Bokrevy

Lena Andersson: Samtida filosofi som fin avsmakningsmeny
–Filosofi och pandemi.

Karin Wiborn: En uppmaning till sant mänskligt liv
–John Sjögren: Öppna dig. En essä om sanning, extas och glädje.

Hedvig Larsson: Hatet mot judarna
–Björn Wiman & Sanna Sjöswärd: Hatet mot judarna.

Gunilla Maria Olsson: Ett stöd för överlåtelse och klarhet
–Piet van Breemen: Att åldras på andlig väg.

Marie Demker: Ambitiös pionjärinsats
–Linnea Jensdotter: Religion och politik i hybrida mediemiljöer.

David Dymén: Tro och strimmor av hopp
–Anne-Isabelle Tollet med Asia Bibi: Dödsdömd.

Pär-Yngve Andersson: Det komplexa nuet och minnets ljusdunkel
–Lars Andersson: Nu.

Jenny Lindberg: Vid vägskälet måste vi följa kroppen
–Niklas Rådström: Som har inget redan hänt.

Christine Zyka: ”Och alla dessa texter som jag inte skrivit”
–Joseph Ponthus: Vid bandet. Anteckningar från fabriken.

Heinz Werner Wessler: Pietismens andliga rötter mellan tradition och reformation
–Christian Braw: Und wir sahen seine Herrlichkeit.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2021-06-29

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer