Litterär Kalender 2018

Niklas Rådström inleder 2018 års kalender med en essä om autenticitet i konsten. Där ställs frågor som är gemensamma för skapandets olika uttrycksformer. Frågorna följer med in i flera av kalenderns övriga bidrag. Det gäller inte minst Lars Hermanssons essä om litteratur och politik. Spår av dessa frågor finns även hos andra medverkande: Sara Gordan inleder en dialog med Ola Julén och Birgitta Trotzig; Jonas Ellerström skriver med stöd hos Vilhelm Ekelund om konstnären Inga Lovén; Magnus Bergh om poeten Filippa Rolfs kontakter med Véra och Vladimir Nabokov och om översättningen som en gränsgångare mellan ryskan, engelskan och svenskan. Helena Granström undersöker gränslandet mellan människa och maskin. Och Jenny Högström skriver om den svårdragna gränsen mellan fantasi och verklighet i den erotiska litteratur som oavbrutet skapas i olika forum på internet.

Inge Jonsson berättar historien om Vitterhetsakademien och andra institutioner som från 1700-talet och framåt format den akademiska kulturens kontakter med det omgivande samhället. Torbjörn Elensky har i sin essä återvänt till en av sin ungdoms läsupplevelser: Alexandre Dumas Greven av Monte-Cristo.

Malin Nord samlar i sin essä erfarenheter från en resa hon gjort på Nordkalotten. Olof Åkerlund skriver om Kreta, dit han rest med den klassiska grekiska litteraturen i packningen. Jonas Modig tar i sin tur läsaren med till Vätterns norra arkipelag, en natur som delades av Folke Dahlberg och Verner von Heidenstam.

Gunnar Harding har tolkat och skrivit en introduktion till en svit dikter av Hilda Doolittle. Och i kalendern finns också poesi och prosa av Jonas Brun, Pär Hansson, Lina Ekdahl, Agneta Klingspor, Agnes Lidbeck, Steve Sem-Sandberg, Åke Smedberg, Peter Törnqvist och Jenny Wrangborg.

Kalendern avslutas med ett långt samtal mellan mottagaren av Samfundet De Nios Stora Pris 2017, Agneta Pleijel, och Ronny Ambjörnsson.

Till 2018 års kalender har Samfundet bjudit in konstnären Karin Mamma Andersson för att i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Karin Mamma Anderssons signatur.

Några texter har illustrerats av andra konstnärer och fotografer: Malin Arnesson, Nina Bondeson, Cato Lein, Ulla Montan, Göran Segeholm och Sofie Violett Westberg.

Publicerad: 2018-06-11

Köp Litterär Kalender
Läs mer om Litterär Kalender i katalogen
Fler artiklar knutna till Litterär Kalender
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori SKRIFTSERIER


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer