Litterär Kalender 2017

Negar Naseh inleder kalendern med en text om minnen som väcks till liv av några super-8-filmer från barndomen. I två essäer fortsätter och fördjupar Helga Krook sitt berättarexperiment från doktorsavhandlingen i litterär gestaltning. Ola Larsmo försvarar i sin essä dokumentärromanen som konstform och kunskapskälla. Under arbetet med sin roman De utvalda förde Steve Sem-Sandberg anteckningar i vad han kallar ”Materialbok”. I kalendern publiceras några av dessa anteckningar.

Kalendern innehåller även en sektion med översättning i centrum. Gunnar Harding har tolkat och skrivit en introduktion till ”De sovande” ur Walt Whitmans Leaves of Grass. Lars-Håkan Svensson skriver om Lasse Söderberg som översättare av fransk poesi. Söderberg själv har bidragit med dikter för kalendern samt tolkat några spanska, franska och tyska dikter.

Tre av kalenderns essäer har musik som tema. Stina Otterberg skriver om pianots status i litteraturen och Niklas Rådström reflekterar kring en Bach-fuga. Johan Svedjedal skriver om Bob Dylan och golf.

Inge Jonsson skildrar Erik Gustaf Geijer och hans vänkrets utifrån Anna Hamilton Geetes fyrbandsverk I solnedgången. Cecilia Davidsson har skrivit en novell och Elis Burrau, Nina Burton, Ingrid Kallenbäck, Elisabeth Rynell och Anna Williams bidrar med egna dikter.


SAMFUNDET DE NIOS STORA PRIS 2016 tilldelades Carola Hansson med motiveringen: ”För hennes på en gång originella och i europeisk tradition förankrade berättarkonst, som med psykologisk klokhet och litterärt mästerskap ställer de eviga frågorna om människans villkor”.
Under rubriken ”Gränszoner” samtalar (sic någon?, red tidskrift.nu) med pristagaren om det litterära skapandet.


TILL 2017 ÅRS KALENDER har konstnären Helene Billgren bjudits in för att i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Billgrens signatur.

Några bidrag har illustrerats av andra inbjudna konstnärer: Helena Davidsson Neppelberg, Maria Hall och Militza Monteverde.


Publicerad: 2017-06-10

Köp Litterär Kalender
Läs mer om Litterär Kalender i katalogen
Fler artiklar knutna till Litterär Kalender
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori SKRIFTSERIER


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer