Litterär Kalender 2016

Kalendern inleds av Peter Cornell, som behandlar tungomålstal och tolkning, med särskilt fokus på den litterära europeiska modernismen. Eva Ströms essä handlar om den komplicerade vänskapen mellan författarna James Joyce och Oliver Gogarty – förebilden till Buck Mulligan i Ulysses. Lars Gustafsson skriver i sin essä om utvecklingen av optiska telegrafer och presenterar insikter om språk, tid och rum.

John Swedenmark har fördjupat sig i den svenska efterkrigstidens litterära experimentverkstäder. I brevsamtalets form diskuterar Elisabeth Hjorth med Anders Olsson om läsning och läsningens villkor i vår samtid. Anna Williams skriver om Kristina Sandbergs romansvit om Maj Berglund. Therese Bohmans essä tar avstamp i en målning av den danske konstnären Lauritz Andersen Ring. Birgit Munkhammar skriver om Eyvind Johnsons och Victor Vindes planer på att översätta Marcel Prousts väldiga romansvit À la recherche du temps perdu. Agnes Gerner och Aris Fioretos bidrar med dikter.

Samfundet De Nios Stora pris 2015 tilldelades Sara Stridsberg med motiveringen: »För ett författarskap präglat av drömsk klarhet, intensiv närvarokänsla och inlevelse med de utsatta.« I kalenderns avslutande intervju samtalar Karin Johannisson med pristagaren. En del av samtalet kretsar kring Stridsbergs roman Beckomberga – en miljö som skildrats av fotografen Johan Fredin-Knutzén. Några av hans bilder publiceras här.

TILL 2016 ÅRS KALENDER har Samfundet De Nio bjudit in konstnären Jockum Nordström för att i samarbete med formgivaren Elsa Wohlfahrt Larsson skapa kalenderns omslag. Även flera av inlagans illustrationer bär Nordströms signatur.

Redaktör för kalendern är Magnus Halldin.

Publicerad: 2016-06-10

Köp Litterär Kalender
Läs mer om Litterär Kalender i katalogen
Fler artiklar knutna till Litterär Kalender
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori SKRIFTSERIER


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer