Litterär Kalender 2014-2015

Kalendern 2014-2015 öppnas av Niklas Rådström, vars essä handlar om berättelsen och berättandet. Men den handlar lika mycket om det som aldrig hänt eller aldrig berättats, och Rådström utmanar frestelsen att berätta vidare i kontrafaktiska banor. Magnus Bergh har hos Göran Tunström dragit upp nya och oväntade linjer i författarskapet. Torbjörn Elensky frågar sig vilka litterära strategier som så kallade smala författare är hänvisade till, eller gör kreativt bruk av, för att nå läsare på bokmarknaden.

Crister Enander porträtterar i sin essä den mångsidiga och motsägelsefulla Marika Stiernstedt, ledamot av Samfundet från 1918 till 1954. Paulina Helgeson skriver om Anna Lisa Wärnlöfs böcker om den vetgiriga flickan Pella. Fredrika Spindler undersöker alkoholens funktion och betydelsen av »det näst sista glaset« i Ola Nilssons författarskap. Johan Svedjedal skriver om Johannes Edfelts minnen av Karin Boye, nedtecknade i ett prosastycke som här troligen publiceras för första gången. Liksom tidigare finns i kalendern även litterära inslag: Madeleine Gustafsson och Hanna Hallgren bidrar med egna dikter, och ur en flygresas perspektiv mediterar Josefin Holmström över kartografins historia.

SAMFUNDETS STORA PRIS 2014 tilldelades Kjell Westö, »för ett episkt författarskap av stor bredd och hög intensitet, i vilket ett tragiskt förflutet ger en grundton åt ett svårtytt nu«. Under rubriken »Bered dig på att vara mycket ensam« intervjuar Philip Teir pristagaren. Resultatet av deras många och långa samtal om liv och skrivande avslutar kalendern.

Publicerad: 2015-06-10

Köp Litterär Kalender
Läs mer om Litterär Kalender i katalogen
Fler artiklar knutna till Litterär Kalender
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori SKRIFTSERIER


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer