Signum nr 4

Signum nr 4

Ledare

Jenny Lindberg: Halmdockor i det offentliga samtalet
–Låt oss försöka att skapa och själva främja ett sunt och utvecklande debattklimat i vårt land.


Krönika

Gunilla Gren-Eklund: Pandoras ask


Aktuellt

Michael Walsh: En god katolik på sitt eget sätt
–Med anledning av Hans Küngs bortgång.


Spiritualitet

Ian Coleman: Andlig övning

Ingrid Robinson: Reflektion om manlighet i den helige Josefs (sp)år


Litteratur

John Sjögren: Knausgård och det stora utanför
–Utifrån den nyutkomna Morgonstjärnan.


Ekonomi

Ruth Kelly: Alternativa värderingar av kapitalism
–Tydliga sociala vattendelare och de globala systemens sårbarhet, blottade av coronaviruskrisen, har förändrat vårt sätt att tänka om världen.


Artificiell intelligens

Gabriel Franke: Teknologi som frälsning – religiösa motiv inom transhumanismen
–Går det att skaffa sig evigt liv genom att ladda ner sitt medvetande i ett bättre medium än den mänskliga hjärnan?

Alexander Filipovic: Blott science fiction?
–AI väcker behov av tvärvetenskaplig teologisk reflektion.

Mark Vernon: Artificiell och andlig intelligens i Dantes efterföljd
–Till 700-årsminnet av Dantes död, har påven Franciskus beskrivit poeten som en ”hoppets profet” och lovordat hans verk för de ”bestående varningar och insikter som det innehåller för hela mänskligheten”.


Surrogatmödraskap

Christoffer Wedebrand: Varför inte pressa surrogatmödrarna?
–En analys av de svenska riksdagspartiernas syn på surrogatmödraskap.

Sture Gustafson: Att hjälpa naturen på traven
–Är surrogatmoderskap etiskt försvarbart?


Analyser och rapporter

Eva-Maria Munck: Burmas flerdimensionella kris

Patrick Hällzon, Ingvar Svanberg och Magnus Fiskesjö: Folk- och kulturmord i Xinjiang


Bokrevy

Christine Zyka: När det förflutna överträffade framtiden
–Jerker Blomqvist: Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria.

Per Höjeberg: Imponerande kartläggning av svårfångat begrepp
–Kim Salomon: Jag anklagar…! De intellektuellas historia.

Mathias Nygaard: Trevande början på viktig diskussion
–Teknoteologi: AI och människans villkor.


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2021-05-17

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023
Akvarellen 3 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-30
Karavan 2 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

Äldre resuméer