Att återerövra sinnligheten #1 2021

Läs om Balder #1 2021 på deras hemsida

Kommentar

Till en början tänkte vi att temat för detta nummer skulle vara Meningen, skulle den gå att beskriva, en gång för alla lägga vantarna på? På vår fråga svarade någon: Nja, kanske handlar det mer om riktning, att finna en riktning. Nu står vi här med ett myller av texter, någon skriver om Skiften, skönhet och spekulationer, en annan om Skräddarens dotter, en tredje handlar om Mod, rädsla och tillförsikt. Någon frågar sig Vad digital kompetens innebär i praktiken? Hur ser förhållandet ut mellan Etiken och marknaden och vad döljer sig bakom rubriken »En gång föll jag i havet från en liten båt«?


Att återerövra sinnligheten

»Det är en ytterst meningsfull sysselsättning att få till en bra mening. Eller två. Däremot kan en illa skriven mening, även om den i och för sig är begriplig, få mottagaren att erfara meningslöshet och alienation. Det är som att prata med en maskin. Och det är väl vad man gör också, ofta. [- – -] Uppdraget för skrivande och läsande är således att återerövra sinnligheten. Och det här har också en politisk dimension. Sensus communis, som tråkigt nog brukar översättas med ›sunt förnuft‹ betyder på de flesta språk ›det gemensamma sinnet‹ – med andra ord den meningsfullhet man erfar som en del av ett kollektiv, vilket ju som bekant kan leda precis vartsomhelst och bli både bra och katastrofalt. Vi delar orden, men måste vårda dem var och en, i enskild andakt.«


Ett myller av röster

Citatet är ur John Swedenmarks text i denna Balder, stiligt uttryckt om meningsfullhet och konsten att få till en bra mening. Många lyckas med den saken i det här numret av Balder, det är en glädje att läsa de olika bidragen, stort tack att ni ville vara med! Och tack till numrets två bildmästare: Ewa Stackelberg och Ingegerd Möller. Konstakademien har just nu en utställning med Ingegerd Möller. Passa på, den är bara öppen fram till 14 mars. På Waldemarsudde visades en stor utställning med Ingegerd Möllers bilder vintern 2004. Man lät då göra en väldigt fin katalog – formgiven av Christer Jonson – som det kan finnas kvar några exemplar av, i butiken på Waldemarsudde.


Balder och prenumeranterna

För Balder var fjolåret en uppmuntrande tid; årets fyra nummer fick stor uppskattning – nummer tre, Efter kapitalismen, sålde helt slut och i oktober vann Balder priset Årets kulturtidskrift! Dessutom fick vi många nya prenumeranter, det är ett stort förtroende och vi hoppas att årets fyra nummer gör att fler upptäcker Balder. Närmast på tur efter det ni nu håller i handen väntar ett nummer med temat Vattnet, det anländer till prenumeranterna torsdag 10 juni. Balder önskar er en klok och vänlig vår tills dess.


Balder och Pressbyrån

De senaste tre åren har man kunnatköpa sig det nya numret av Balder i ett trettiotal Pressbyråer runt om i landet. Av varje nummer levereras 150 exemplar till Tidsam som är distributören. Pressbyrån har sålt cirka 30 exemplar, resterande 120 har makulerats. Som ni säkert förstår har detta känts alltmer olustigt, i synnerhet som Tidsam behållit intäkterna, Balder har däremot då och då fått betala olika avgifter till Tidsam. Därför har vi bestämt oss för att avsluta »samarbetet« med Tidsam, från och med 2021 finns inte Balder längre i Pressbyrån. Vi ber om er förståelse för detta och vi hoppas kunna hitta nya försäljningsställen, de behövs verkligen och ni får gärna tipsa oss!


Att återerövra sinnligheten Johan Swedenmark

Mmm Eva Runefelt

Om mod, rädsla och tillförsikt – Samtal med författaren Carola Hansson MAts Ahlberg

Skiften, skönhet och spekulationer Anna-Karin Palm

Målningar Ingegerd Möller

De utmattade – Ur ett pågående arbete Helga Krook

Faderstråden – Sju fotogramm Ewa Stackelberg

En gång föll jag i havet från en liten båt Alexandra Kronqvist

Min bistra läromästare – Ett liv med MS Karen Swartz

Hur kan min ask leka med din ask? Inger Edelfeldts roman Om snö och guld Ellinor Andersson

Roffe – En poesins hantverkare Bengt Berg

Den meningsfulla skärmtiden? Eller vad innebär digital kompetens i praktiken? Ruhi Tyson

Horisonten fInns alltid kvar – Jonna Bornemarks senaste bok Åsa Magnusson

Handslagets betydelse Gun-Britt Karlsson

Etiken och marknaden Johan Frostegård

Skräddarens dotter Cecilia Uddén


Publicerad: 2021-04-23

Köp Balder
Läs mer om Balder i katalogen
Fler artiklar knutna till Balder
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer