Egendom #68–69

Läs på Fronesis hemsida om Egendom #68–69

Coronapandemin har ställt frågan om förhållandet mellan det offentliga och det privata på sin spets. Nog har den svenska staten överöst näringslivet med ekonomiska stödpaket, men den har också – liksom stater på flera håll i världen – aktivt inskränkt rätten att fritt förfoga över privat egendom i syfte att begränsa spridningen av covid-19. Pandemin och de politiska strategierna för att hantera den belyser två centrala utgångspunkter för Fronesis nr 68–69: att äganderätten aldrig är eller varit okränkbar och att utformningen av egendomsrelationer alltid är under förhandling.

Utifrån en rad nyskrivna och översatta texter gör vi historiska och samtida nedslag i frågor som rör egendom, egendomsrelationer och äganderätt. Texterna diskuterar egendom i förhållande till bland annat staden, kolonialism, nyliberalism, socialism, jämlikhet, statuspolitik, motstånd, reglering och avreglering. Läsaren får följa med till platser och händelser som haft avgörande betydelse för tillkomsten av dominerande egendomsrelationer eller som visar på viktiga konsekvenser av deras införande. Texterna tar oss bland annat till den athenska demokratin under 500-talet f. Kr., till den haitiska revolutionen i slutet av 1700-talet och till kronotorpen under deras framväxt i Norrland i slutet av 1800-talet.

Med inspiration från franciskanermunkarnas kamp mot privategendom i slutet av 1200-talet formulerar den tyske filosofen Daniel Loick ett försvar för rätten att slippa äga. Den amerikanske filosofen George Caffentzis och den italiensk-amerikanska forskaren i politisk teori Silvia Federici skriver om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att allmänningar ska kunna tjäna som verktyg i kampen för ett antikapitalistiskt samhälle.

Statsvetaren Ulrika Waaranperäs visar hur gruvbrytningen i Gállok utanför Jokkmokk och i skånska Hörby och Österlen skapar intressekonflikter och aktualiserar frågor om lokal bestämmanderätt och urfolks rättigheter. Sônia Guajajara beskriver i en intervju hur olika uppfattningar om egendom har krockat i samband med Jair Bolsonaros expansiva jordbrukspolitik i delar av Amazonas regnskogar, som lett till upptrappad förföljelse av folkgruppen Guajajara.


Vanja Carlsson, Maryam Fanni & Carl Wilén: Jämlikhetsbacklash och socialistisk draksådd

Leila Brännström: Egendom, reglering och klassmakt, 1920–2020. En kort historia om globalister och den nyliberala marknadsmoralen

Anna Kaijser & Carolina Pettersson: Från afternoon tea till koloniala tvångsförflyttningar. Introduktion till avsnittets texter

Ulrika Waaranperä: Är mark egendom? Hur gruvfrågan aktualiserar andra markbegrepp

Imri Sandström: Skapelsens kr.

Carolina Pettersson & Anna Kaijser: Inte en blodsdroppe till. En intervju med Sônia Guajajara

Maryam Fanni, Carolina Pettersson & Hannes Rolf: Urbana rörelser mot den globala finanskapitalismen. Introduktion till avsnittets texter

Maryam Fanni & Klara Meijer: Skyskrapan som tecken på kris och katastrof

Hannes Rolf: Hyresgäster mellan krigen. Organisering under marknadshyrornas tid

Dominika V. Polanska: Vems är staden? Husockupationer som ett sätt att ifrågasätta äganderätten

George Caffentzis & Silvia Federici: Allmänningar emot och bortom kapitalismen

Vanja Carlsson & Tormod Otter Johansen: Inkludering, makt och social förändring. Introduktion till avsnittets texter

Ernst Wigforss: Äganderätt och socialism

Evelina Johansson Wilén: Statuspolitikens villkor under kapitalistiska egendomsförhållanden

Jevgenij Pasjukanis: Varan och subjektet

Daniel Loick: Missbruk av egendom

Carl Wilén: Jämlikhet i egendomens ruiner. Tre kritiska alternativ


Redaktörer: Vanja Carlsson, Maryam Fanni & Carl Wilén.

Redaktion: Anna Kaijser, Tormod Otter Johansen, Carolina Pettersson & Hannes Rolf.


Publicerad: 2021-02-08

Köp Fronesis
Läs mer om Fronesis i katalogen
Fler artiklar knutna till Fronesis
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

Äldre resuméer