Signum nr 8

Signum nr 8

Ledare

John Sjögren: Vägen ut ur polariseringen
– Om vi slutade behandla politik och åsikter som absoluta, så skulle kanske snart åsikternas helighet släppa taget om oss. Då kan vi gemensamt söka sanningen.


Krönika

Jörg Nies: Om världens avförtrollning


Aktuellt

Kjell Blückert: Den europeiska katolicismens många skepnader
– Ett intressant temanummer från Svensk Teologisk Kvartalskrift.


Religionssociologi

Hans Joas: Tro eller självoptimering? – reflektioner kring kyrkornas roll i den samtida kulturen
– Det avslutande föredraget under Signums 100-årsfirande den 7 mars i år.


Maria

Helena Bodin: Gudsföderskan som källa i bysantinska hymner


Musik

Meghan Quinlan: Kör, gemenskap och jagets gräns
– I en tid då fysisk omfamning helt försvunnit från vår sociala repertoar kan musiken fylla denna funktion.

Mattias Lundberg: Claude Loyola Allgén – hundraårig modernist och mystiker
– Om en egensinnig tonsättare bland 1900-talets ”kulturkatoliker”.


TV-produktion

Anna Cavallin: Förlossningen som berättelsens upphov – Barnmorskan i East End


Analyser och rapporter

Felix Körner: Musealt maktövertagande i Turkiet
– Bakgrunden till den turkiska omvandlingspolitiken.


Bokrevy

Josefin Holmström: Ett sekel av katolsk orientering
– Tidens tecken i Signum.

Lovisa Bergdahl: Teknikhistoriens borttappade halva
– Katrine Marçal: Att uppfinna världen. Hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet.

Jesper Svartvik: Ärligt om jesuiters asemitism
– James Bernauer, SJ: Jesuit Kaddish: Jesuits, Jews, and Holocaust Remembrance.

Anna Cavallin: Folkhemmets fall
– Lena Andersson: Dottern. En berättelse om folkhemmets upplösning.

Lapo Lappin: Vetenskapsteori som praktik
– Bengt Kristensson Uggla: En strävan efter sanning: Vetenskapens teori och praktik.

Jan Byström: Har vi gjort livet till en sjukdom?
– Christian Rück: Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra?

Daniel Stattin: Rätt och lätt om religionsfrihet
– Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz och Kavot Zillén: Religionsfrihet.

Katrin Åmell: Romantisk och rofylld, men kanske inte religiös
– David Thurfjell: Granskogsfolk. Hur naturen blev svenskarnas religion.

Åke Wahlberg: I teologins tjänst
– ”Stets zu Diensten?” Welche Philosophie braucht die Theologie heute?

Helena Mann Sundström: När Ordet blir sång
Mattias Lundberg: Sven-Erik Bäck.

Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-12-18

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-04-01
Mimers brunn 1 2020
Mimers brunn 2 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

2021-02-01
Current Swedish Archaeology 28 2020
Karavan 4 2020

2021-01-31
Karavan 3 2020

2021-01-30
Teatertidningen 5 2020
Balder 4 2020
Respons 6 2020

2021-01-29
Signum 1

Äldre resuméer