Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Fredrik Heiding: Försoning kräver att man gör sig sårbar igen
–Hellre minnas mer än att glömma helt.


Krönika

Jan Henrik Amberg: Solidaritet


Aktuellt

Per Lindqvist: När motparten sitter med trumf på hand
–Avtalet mellan Vatikanen och Kina.

Olle Brandt: Påvens ”dröm om broderskap och social vänskap”


Påvar

Lucas Wiegelman: ”Detta är utsädets pontifikat, inte skördens” – ett samtal med påvens förtrogne Antonio Spadaro

Sten Hidal: Benedictus XVI inpå livet
–Apropå Peter Seewalds Benedikt XVI.

Klaus Schatz: Påvlig ofelbarhet och dess långsamma uppkomst
–Om kyrkans sökande efter visshet.


Bibeln

Anders Ekenberg: Bibeln – inspirerad och sann

Cristina Grenholm: Bibelvetenskapen och teologin
– Text, lära och kontext i samspel i tolkningen.

Jonas Holmstrand: Bibelvetenskap och teologi
– Reflektioner kring Dei Verbum.

Delphine Horvilleur: Kvinnlig exegetik


Religionsdialog

Katrin Åmell: Att mötas som systrar
– Ett möte mellan buddhistnunnor och katolska ordenssystrar på Taiwan.


Film

Magdalena Slyk: Vem är kyrkan?
– Corpus Christi (orig. Boze ciało).


Bokrevy

Elisabeth Aldén OSB: Minnas för att finnas
– Erik Varden: Allt som är värt att minnas.

Katrin Åmell: Underhållande och tillgänglig biografi
 –Ulrika Knutson: Den besvärliga Elin Wägner.

Olle Brandt: Påven och hästkrafterna
–Kari Lawe: Påvens hästar.

Mårten Björk: En identitet mot varje identitetspolitik
–Björn Vikström: En gästfri Gud, en gästfri kyrka.

Helena Mann Sundström: Värdefullt om musikens filosofi
–Patrik Andersson: Musik, mening och värde.

Denis Searby: Heliga Birgittas inflytande i Europa
–Brill’s Companion to the Christian Tradition: A Companion to Birgitta of Sweden.

Sven Heilo: Quo vadis Europa?
–Ingmar Karlsson: Europa. En historia i tid och rum.

Johan Sundeen: Traktat mot efterkrigstidens gudlöshet
–R. R. Reno: Return of the Strong Gods.

Erik Sidenvall: Missionen visar kyrkans väsen
–Jonas Jonson: Missionärerna: En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874–1974.

Thomas Idergard: God bless America!
–Kjell O. Lejon: Från Truman till Trump.

Sten Hidal: Njutbart om naturens nedtecknare
–Gunnar Broberg: Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-10-16

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
20TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

Äldre resuméer