Innehåll #3-4 2020

Rockad i utgivningen Anders R Johansson

Puttar u pirrvittrar

Ytterligare anteckningar av en nazistisk antisemit i Ekeby 1932-36
Understruket och kommenterat i ett trettiotal böcker.

En jämförelse med Covid-19 Anders R Johansson
Asiaten 1957 Över 5000 sjuka Särskilt många i skolorna
Sjukanteckningar från en av klasserna i Slik. hösten 1957

RÅDET I VISBY Fram till c:a 1385 Dick Wase

När - och varför - byggdes Vårfru-kyrkan i Visby? Dick Wase

Markdelning på Torsburg 1638-39

Brandstodsvärderingar i Gammelgarn 1872 Anders R Johansson

Biskop Karls martyrdöd 1220 och Gutalagens tillkomst

Summa Fiskefångst 1949 + Folkminne med torsk

Fotboll Segrare och förlorare mål- resp poängsnitt 1935 - 2011 (Högsta Gotlandsserien) Anders R Johansson

Industrihamnen på Ahr 1932-1947 Dåtida intervju, unika foton

Sjöman från Hellvi Torpederad och sänkt fyra gånger 1939-41 Sid 30

Vräkning på Hallfreda 1937

Flyttningar och Jordbruk Mangsarve vintern-sommaren 1921

Problem kring snöploglagen i Östergarn/Gammelgarn Lars Hambraeus

Publicerad: 2020-10-08

Köp Haimdagar
Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2021-01-19
Lira Musikmagasin 4 2020

2021-01-18
Omkonst v. 3 2021
Jefferson 4 2020

2021-01-12
Populär Poesi 46 2020

2021-01-10
Glänta 3 2020

2021-01-06
SocialPolitik 2 2020

2021-01-05
Populär Astronomi 4 2020

2021-01-03
Hjärnstorm 140-141 2020

2021-01-02
Accent 5 2020
Lyrikvännen 6 2020

2020-12-27
Akvarellen 4 2020

2020-12-23
Utställningskritik 6 2020

2020-12-22
Världshorisont 4 2020

2020-12-20
Haimdagar 5-6 2020

2020-12-19
Amnesty Press 4 2020

2020-12-18
Signum 8

2020-12-16
20TAL 2 2020
Tidig Musik 4 2020

2020-12-15
Medusa 4 2020

2020-12-14
KLASS 4 2020

2020-12-10
Nio-Fem 2 2020
Bild & Bubbla 224 2020

2020-12-05
Lyrikvännen 4-5 2020

2020-12-04
Parnass 3 2020

2020-12-01
Kritiker 56 2020

2020-11-30
Teatertidningen 4 2020

2020-11-29
Med andra ord 104 2020

2020-11-28
Accent 4 2929

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-11
Bild & Bubbla 223 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020
Lira Musikmagasin 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

Äldre resuméer