Innehåll #3 2018

Svamppresentationer

Vårrödlingar - en grupp med stor variation i färg och form – Spring fruiting Entoloma in Sweden Stig Jacobsson, Ellen Larsson & Anders Aronsson

Vi firar en vital 60-åring i Drottningholmsparken - falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) – A vital 60-year jubilee in the Royal garden of Drottningholm - Rubroboletus legaliae Mattias Andersson

Världens nordligaste fynd av djävulssopp – Unexpected occurrence of Rubroboletus satanas in Uppsala, eastern Sweden - the northernmost observation of this species in the world Mattias Andersson, Aleksandar Tudzarovski, Patrick Björck & Marianne Kandardjiev

Gul fingersvamp i Långvind (Hälsingland) har fått sitt namn efter 10 år, Ramaria krieglsteineriRamaria krieglsteineri found in Hälsingland (C. Sweden) Alf Pallin

Projekt Sarcoscypha 2018 - en preliminär rapport – The genus Sarcoscypha (Ascomycota) in Sweden 2018 - a preliminary report Mikael Jeppson


Myxomyceter

Myxomyceter i Sverige, en uppdaterad checklista – An updated checklist of Myxomycetes found in Sweden Uno Eliasson


SMF

Annorlunda svampbilder Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-10

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer