Innehåll #3 2018

Svamppresentationer

Vårrödlingar - en grupp med stor variation i färg och form – Spring fruiting Entoloma in Sweden Stig Jacobsson, Ellen Larsson & Anders Aronsson

Vi firar en vital 60-åring i Drottningholmsparken - falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) – A vital 60-year jubilee in the Royal garden of Drottningholm - Rubroboletus legaliae Mattias Andersson

Världens nordligaste fynd av djävulssopp – Unexpected occurrence of Rubroboletus satanas in Uppsala, eastern Sweden - the northernmost observation of this species in the world Mattias Andersson, Aleksandar Tudzarovski, Patrick Björck & Marianne Kandardjiev

Gul fingersvamp i Långvind (Hälsingland) har fått sitt namn efter 10 år, Ramaria krieglsteineriRamaria krieglsteineri found in Hälsingland (C. Sweden) Alf Pallin

Projekt Sarcoscypha 2018 - en preliminär rapport – The genus Sarcoscypha (Ascomycota) in Sweden 2018 - a preliminary report Mikael Jeppson


Myxomyceter

Myxomyceter i Sverige, en uppdaterad checklista – An updated checklist of Myxomycetes found in Sweden Uno Eliasson


SMF

Annorlunda svampbilder Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-10

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

2021-03-04
Omkonst v9 2021

2021-03-03
Nordens Tidning 1 2021
Lira Musikmagasin 1 2021

2021-02-28
ponton 4 2020

2021-02-27
Orientaliska Studier 163 2020

2021-02-26
Konstperspektiv 1 2021

2021-02-23
Akvarellen 1 2021

2021-02-22
Opera 1 2021

2021-02-21
Accent 1 2021

2021-02-16
Byggnadskultur 4 2020

2021-02-10
Sydasien 1 2021

2021-02-08
Fronesis 68-69 2020

2021-02-05
Parnass 4 2020

2021-02-04
Tydningen 37-38 2020

Äldre resuméer