Innehåll #2 2018

Svamppresentationer

Räffelmusseron (Tricholoma acerbum) och orange bokticka (Frantisekia mentschulensis) funna i leriga bokbranter i Skåne Örjan Fritz

Myxomyceter i Hälsingland våren 2018 Johan Myhrer

Finns Flakea papillata i Sverige? Ove E. Eriksson

Slöjmussling (Pleurotus calyptratus) i Sparreholm Patrick Björck & Aleksandar Tudzarovski

Ett fantastiskt svampfynd i Katrineholm Klas Jaederfeldt

Falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) i Sparreholm Aleksandar Tudzarovski & Patrick Björck

Koprofila svampar i Skåne, speciellt i östra Skånes sandmarker - arter på spillning av häst Sven-Åke Hanson


Områdespresentationer

Musseroner och andra svampar i ekhagarna vid sjön Maren i Småland Susanne Hernqvist & Jan Svensson

Svampar som naturvårdsindikatorer i barrskog – ett exempel från Sörmland Hans Rydberg


Mykologivecka

Mykologiveckan 2017 på Öland Tommy Knutsson & Mikael Jeppson


Böcker

Agarica vol 38

Kerstin Bergelin: Svampar på Kullaberg

Elsa Wood & Jon Dunkelman: Grassland Fungi - a field guide Mikael Jeppson

Long Litt Woon: Stien tilbake til livet Mikael Jeppson

Röksvampar i centrala och norra Europa - en ny bestämningsbok Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-04

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

2021-05-17
Signum 4

2021-05-15
Glänta 4 2020 - 1 2021

2021-05-13
Sydasien 2 2021

2021-05-11
20TAL 3 2021

2021-05-04
Konstperspektiv 2

2021-04-28
Parnass 1 2021

2021-04-25
Världshorisont 1 2021

2021-04-24
Lyrikvännen 1 2021

2021-04-23
Balder 1 2021

2021-04-22
Cirkeln 1 2021
Med andra ord 106 2021

2021-04-21
Opera 2 2021

2021-04-19
Kritiker 59 2021

2021-04-09
Signum 3
Tiden Magasin 1 2021

2021-04-07
Populär Astronomi 1 2021

2021-04-06
Mimers brunn 1 2021
KLASS 1 2021
Galago 1 2021

2021-04-05
Bild & Bubbla 226 2021

2021-04-04
Mimers brunn 6 2020

2021-04-03
Mimers brunn 3 2020

2021-04-02
Mimers brunn 3 2020
Mimers brunn 4 2020

2021-03-31
Kontrast Magasin 1 2021

2021-03-30
SocialPolitik 1 2021

2021-03-22
Medusa 1 2021

2021-03-21
Amnesty Press 1 2021

2021-03-18
Found Review 10 2020
Teatertidningen 1 2021

2021-03-14
Fjärde Världen 1-2 2021

2021-03-13
Byggnadskultur 1 2021

2021-03-11
Cirkeln 4 2020

2021-03-10
Tidig Musik 1 2021
OEI 90-91 2021

2021-03-09
Sydasien 1 2021
Med andra ord 105 2020

2021-03-08
Tiden Magasin 4 2020

2021-03-05
Populär Poesi 47 2020
Signum 2 2021

Äldre resuméer