Innehåll #2 2018

Svamppresentationer

Räffelmusseron (Tricholoma acerbum) och orange bokticka (Frantisekia mentschulensis) funna i leriga bokbranter i Skåne Örjan Fritz

Myxomyceter i Hälsingland våren 2018 Johan Myhrer

Finns Flakea papillata i Sverige? Ove E. Eriksson

Slöjmussling (Pleurotus calyptratus) i Sparreholm Patrick Björck & Aleksandar Tudzarovski

Ett fantastiskt svampfynd i Katrineholm Klas Jaederfeldt

Falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) i Sparreholm Aleksandar Tudzarovski & Patrick Björck

Koprofila svampar i Skåne, speciellt i östra Skånes sandmarker - arter på spillning av häst Sven-Åke Hanson


Områdespresentationer

Musseroner och andra svampar i ekhagarna vid sjön Maren i Småland Susanne Hernqvist & Jan Svensson

Svampar som naturvårdsindikatorer i barrskog – ett exempel från Sörmland Hans Rydberg


Mykologivecka

Mykologiveckan 2017 på Öland Tommy Knutsson & Mikael Jeppson


Böcker

Agarica vol 38

Kerstin Bergelin: Svampar på Kullaberg

Elsa Wood & Jon Dunkelman: Grassland Fungi - a field guide Mikael Jeppson

Long Litt Woon: Stien tilbake til livet Mikael Jeppson

Röksvampar i centrala och norra Europa - en ny bestämningsbok Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-04

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer