Innehåll #2 2018

Svamppresentationer

Räffelmusseron (Tricholoma acerbum) och orange bokticka (Frantisekia mentschulensis) funna i leriga bokbranter i Skåne Örjan Fritz

Myxomyceter i Hälsingland våren 2018 Johan Myhrer

Finns Flakea papillata i Sverige? Ove E. Eriksson

Slöjmussling (Pleurotus calyptratus) i Sparreholm Patrick Björck & Aleksandar Tudzarovski

Ett fantastiskt svampfynd i Katrineholm Klas Jaederfeldt

Falsk djävulssopp (Rubroboletus legaliae) i Sparreholm Aleksandar Tudzarovski & Patrick Björck

Koprofila svampar i Skåne, speciellt i östra Skånes sandmarker - arter på spillning av häst Sven-Åke Hanson


Områdespresentationer

Musseroner och andra svampar i ekhagarna vid sjön Maren i Småland Susanne Hernqvist & Jan Svensson

Svampar som naturvårdsindikatorer i barrskog – ett exempel från Sörmland Hans Rydberg


Mykologivecka

Mykologiveckan 2017 på Öland Tommy Knutsson & Mikael Jeppson


Böcker

Agarica vol 38

Kerstin Bergelin: Svampar på Kullaberg

Elsa Wood & Jon Dunkelman: Grassland Fungi - a field guide Mikael Jeppson

Long Litt Woon: Stien tilbake til livet Mikael Jeppson

Röksvampar i centrala och norra Europa - en ny bestämningsbok Mikael Jeppson

Publicerad: 2020-08-04

Köp Svensk Mykologisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Mykologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Mykologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2020-11-26
Cirkeln 3 2020

2020-11-25
Kontrast Magasin 2 2020

2020-11-24
Fronesis 66-67

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-21
Cirkeln 2 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-12
Divan 1-2 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-09-02
Fronesis 64-65 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

Äldre resuméer