Fred och säkerhet #2 2020

Läs Världshorisont #2 2020 on-line

EN EKVATION SOM FÖRSKRÄCKER Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews

NOTISER
KVINNLIG KÖNSSTYMPNING FÖRBJUDS I SUDAN
KRIGSSLUTET I EUROPA FIRADES
FN VARNAR FÖR VÅG AV PSYKISK OHÄLSA
“BARN I FÖRVAR BÖR FRIGES UNDER PANDEMIN”
MIGRANTER FAST I GRÄNSOMRÅDEN
NYTT STYRE I IRAK VÄLKOMNAS

Tema: Fred och säkerhet
Hiroshima och Nagasaki 75 år. ”Chansen till nedrustning kan glida oss ur händerna” Karolina Grundin
”NPT är hörnstenen i Sveriges arbete” Karolina Grundin
Minskad säkerhet i spåren av corona Görrel Espelund
Minröjning i norra Irak. Riskfyllt arbete för en ljusare framtid Översättning och bearbetning: Amanda Svanberg Fogelström
Minröjning i Kongo – så här användes pengarna från Svenska FN-förbundet
Konflikt och hunger blir ofta ond cirkel Louise Gårdemyr

FN FAKTA. GLOBALA MÅLEN: MÅL 2 – INGEN HUNGER
Ökande hunger i världen och stor oro för effekten av pandemin!
Mål 2 – avskaffa hunger, uppnå tryggad förbättrad nutrition samt främja tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk.
Läs om delmålen i numret.
Det här kan du göra:
Stöd Skolmat!
Ladda ner det nya materialet!
Engagera andra!

Den livsviktiga skolmaten
Så här jobbar FN när skolorna stänger AnnaLena Karlsson Andrews


ANALYS
Krisekonomin påverkar FN-samarbetets framtid Pekka Johansson


DEBATT
En ny normal behövs efter krisen Nora Hattar
Upprop om ökat stöd till ICC

Brinnande engagemang hos Årets FN-lärare Amanda Svanberg Fogelström


LANDET RUNT
FN-föreningarna och coronakrisen ”Vi ställer inte in, vi ställer om”
Unga i möte med UD om kärnvapen
Medlemsrekrytering under och efter krisen


PÅ GÅNG
Konferenser flyttade
Boka en digital föreläsning!
Fler FN-skolor sökes!
Nytt Agenda 2030-nätverk
Ingen ska lämnas utanför!
Nominera Årets FN-vän och FN-supporter!
Glokala Sverige på distans
Nytt pedagogiskt material


Globala hot bryr sig inte om gränser Annelie Börjesson


265 MILJONER MÄNNISKOR KAN DÖ AV SVÄLT I ÅR. VI AGERAR MOT HUNGER, SÄRSKILT I KRISTIDER. NU BEHÖVER VI DIG. BLI MÅNADSGIVARE.

Publicerad: 2020-07-11

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer