Entomologisk tidskrift vol. 138 #3-4 2017

Entomologisk tidskrift vol. 138 #3-4 2017

Ljungberg, H. 2017. Återfynd av bronsrörbock Donacia antiqua i Norrbotten (Coleoptera, Chrysomelidae). [Rediscovery of the reed beetle Donacia antiqua in northern Sweden.]

Waldeck, J. 2017. Naverlönnsolvecklare Pammene trauniana i Sverige. [Maple Piercer Pammene trauniana in Sweden.]

Szpryngiel, S. & Coulianos, C-C. 2017. Några för Sverige nya ängsskinnbaggar (Hemiptera-Heteroptera: Miridae) jämte nya landskapsfynd. [Plant bugs (Hemiptera-Heteroptera: Miridae) new to Sweden and new province records.]

Inbjudan till Svenskt entomologmöte 2018.

Sörensson, M. & Clayhills, T. 2017. Micridium angulicolle – a rare European beetle discovered in Finland (Coleoptera: Ptiliidae). [Micridium angulicolle – en sällsynt europeisk skalbagge upptäckt i Finland (Coleoptera: Ptiliidae).]

Stipendier för yngre entomologer.

Hellqvist, S., Ericson, N. & Struwe, I. 2017. Intressanta fynd av daggflugor, med en uppdaterad provinskatalog över de svenska arterna (Diptera: Drosophilidae). [Interesting records of Drosophilidae (Diptera) with an updated province checklist of Swedish species.]

Ryrholm, N., Johansson, N. & Shaw, M. R. 2017. The Swedish species of Cidaphus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae), a new genus and three new species for Sweden. [De svenska arterna av brokparasitstekelsläktet Cidaphus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Mesochorinae), ett nytt släkte och tre nya arter för Sverige.]

Billqvist, M. 2017. Nya provinsfynd av trollsländor i Sverige 2009-2017. [New provincial records of Odonata in Sweden 2009-2017.]

Johansson, L. 2017. Recensioner/Book reviews: Ehnström, B. & Holmer, M. 2017. Tall: en tallrik biologisk mångfald. – Centrum för biologisk Mångfald.

Forshage, M. 2017. Recensioner/Book reviews: Brock, J.P. 2017. The Banchine wasps (Ichneumonidae: Banchinae) of the British Isles. – Handbooks for the Identification of British Insects VII:4. 150 pp. Royal Entomological Society.

Eriksson, P. 2017. Recensioner/Book reviews: Berglind, S-Å., Enfjäll, K., Mangsbo, D. & Nilsson, T. 2010. Hotade arter i Värmland. – Länsstyrelsen i Värmland.

Jonsell, M. 2017. Svart vapenfluga, Hermetia illucens: invasiv mat? [Black sodlier fly, Hermetia illucens, invasive food?]

Johansson, N. 2017. Phytodietus (Neuchorus) maculator and Phytodietus (Phytodietus) basalis, two parasitic wasps (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae) new to Sweden. [Phytodietus (Neuchorus) maculator och Phytodietus (Phytodietus) basalis (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae) två nya brokparasitsteklar för Sverige.]

Föreningsinformation.

Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 138 (2017). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 138 (2017).]

Publicerad: 2018-01-20

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer