Entomologisk tidskrift vol. 138 #2 2017

Entomologisk tidskrift vol. 138 #2 2017

Stalling, T., Sjödahl, M. & Ulrik, P. 2017. Records of the ant cricket Myrmecophilus acervorum from the northern border of the distribution range (Orthoptera: Myrmecophilidae). [Myrsyrsan Myrmecophilus acervorum funnen i Danmark och Sverige, en ny insektsfamilj för Norden.]

Pettersson, L. 2017. Recensioner/Book reviews: Bengtsson, B.Å., Gustafsson, B. & Palmqvist, G. 2016. Katalog över svenska fjärilar. – Entomologiska föreningen i Stockholm.

Johansson, N. 2017. Rovstekeln Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 ny för Norden samt kommentar till Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera, Crabronidae) utifrån ett svenskt perspektiv. [The crabronid wasp Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 new to the Nordic countries and comment on Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera, Crabronidae) with special reference to Sweden.]

Jonsell, M. 2017. Recensioner/Book reviews: Ehnström, B. & Holmer M. 2015. Björk – svart på vitt om myllrande mångfald. – CBMs skriftserie 89.

Forshage, M. 2017. Varför var de gamla entomologerna swedenborgare? [Why were the old entomologists Swedenborgians?]

Gertsson, C.-A. & Fägerström, C. 2017. Två nya tripsarter (Thysanoptera) för Sverige samt tre nya landskapsfynd från Öland. [Two thrips species (Thysanoptera) new to Sweden and three new province-records from Öland.]

Stigenberg, J. 2017. Review of the genus Townesilitus (Hymenoptera, Braconidae) in Sweden, with description of a new species and a molecular characterization. [Översyn av släktet Townesilitus (Hymenoptera, Braconidae) i Sverige med en ny art och molekylära data.] Entomologisk tidskrift vol. 138 (2), s. 137-150. 137-150

Lehtonen, S., Lehtonen, I., Teräs, A., Varrela, J., Virta, P. & Vesterinen, E. J. 2017. DNA barcoding reveals widespread occurrence of Leptidea juvernica (Lepidoptera: Pieridae) in southern Finland. [DNA-analys visar att ängsvitvingen Leptidea juvernica är utbredd i stora delar av Finland.]

Föreningsinformation.
Publicerad: 2017-10-10

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer