Entomologisk tidskrift vol. 137 #1-2 2016

Entomologisk tidskrift vol. 137 #1-2 2016

Wahlstedt, U. 2016. Alternativa taxonomiska getingscheman (Vespinae). [Altenative keys to social wasps in Sweden (Vespinae).]

Bengtsson, B. Å. 2016. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2015.]

Karlsson, Å. 2016. Rovstekeln Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) ny för Sverige. [The digger wasp Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) new to Sweden.]

Persson Vinnersten, T. & Hallqvist, J. 2016. Dienerella arga en ny mögelbagge för Sverige (Coleoptera: Latridiidae). [Dienerella arga a new beetle to Sweden (Coleoptera: Latridiidae).]

Tunón, H., Appelgren, L-E. & Pettersson, J. 2016. Damen med myggorna – Till minne av Walborg Thorsell.

Palmqvist, G. 2016. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2015.]

Inbjudan SEF-möte 2016

Carlsson, A. & Fägerström, C. 2016. Fyra för landet nya skalbaggar funna i Häckeberga, Skåne. [Four new Swedish species of beetles discovered in Häckeberga, Scania.]

Inbjudan SEF-möte 2016

Forshage, M. 2016. Recensioner/Book reviews: Ekman, K. 2015. Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland. – Bonniers.

Innehåll: Entomologisk Tidskrift Volym 136 – år 2015

FöreningsinformationPublicerad: 2016-08-03

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer