Entomologisk tidskrift vol. 137 #3 2016

Entomologisk tidskrift vol. 137 #3 2016

Ljungberg, H. 2016. Ny kunskap om biologi och förekomst hos tre dåligt kända bladbockar (Coleoptera, Chrysomelidae). [New information on the biology and occurrence of three poorly known reed beetles (Coleoptera, Chrysomelidae).]

Ranius, T. 2016. Recensioner/Book reviews: Billqvist, M., Birkedal, L., & Strand, L. 2016. Skånes trollsländor. En atlasinventering 2009-2014. – Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund

Haarder, S., Bruun, H. H., Harris, K. M. & Skuhravá, M. 2016. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) new to the Danish fauna. [Nya gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) för den danska faunan.]

Hallqvist, J. & Victorsson, J. 2016. Rödlistad skalbagge i granstubbar: nya landskapsfynd av Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae). [Red-listed beetle in clear-fell stumps of spruce: new records of Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae).]

Hellberg, H. & Bengtsson, B. Å. 2016. Epinotia palmqvisti sp.n. found in the Swedish mountains (Lepidoptera, Tortricidae). [Epinotia palmqvisti sp.n. en ny vecklarfjäril från de svenska fjällen (Lepidoptera, Tortricidae).]

van Steenis, J. 2016. The hoverfly fauna of the nature reserve Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden (Diptera: Syrphidae). [Blomflugefaunan (Diptera: Syrphidae) inom naturreservatet Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden.]

Andersson, B. 2016. Recensioner/Book reviews: Klausnitzer, B., Klausnitzer, U., Wachmann, E. & Hromádko, Z. 2015. Die

Bockkäfer Mitteleuropas. Band 1 och 2. – VerlagsKG Wolf.

Bruun, H. H. & Bygebjerg, R. 2016. Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) new to Denmark. [Blomflugan Cheilosia fasciata funnen i Danmark.]

FöreningsinformationPublicerad: 2016-10-30

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer