Entomologisk tidskrift vol. 136 #1-2 2015

Entomologisk tidskrift vol. 136 #1-2 2015

Gullefors, B. 2015. Svärmning och parbildning hos nattsländan Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae). [Swarming and mating in the caddisfly Athripsodes commutatus (Trichoptera: Leptoceridae).]

Seifert, B. & Hagman, A. 2015. Colonization overseas by long-range aerial drift in a Formicoxenine ant (Hymenoptera, Formicidae). [Luftspridning över havet av en liten ettermyra (Hymenoptera, Formicidae).]

Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Nordamerikanska skalbaggar.

Hellqvist, S., Ericson, N. & Persson, M. 2015. Intressanta fynd i Sverige av dansflugor, styltflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Interesting records of Empidoidea (Diptera) from Sweden.]

Ericson, N & Hellqvist, S. 2015. Bestämningsnyckel till nordiska släkten av dansflugor och närstående familjer (Diptera: Empidoidea). [Identification key to the genera of Empidoidea in Northern Europe.]

Palmqvist, G. 2015. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2014.]

Bengtsson, B. Å. 2015. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2014. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2014.]

Annons: Säljes, fjärilsböcker.

Östrand, F. 2015. Första svenska fyndet av långvingad lövvårtbitare Phaneroptera falcata. [First record of the Bush Cricket Phaneroptera falcata in Sweden.]

Höjer, J. 2015. Ernobius pruinosus, en ny nordeuropeisk trägnagare på Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae). [Ernobius pruinosus, a new North European Anobiidae-species on Gotska Sandön (Coleoptera; Anobiidae).]

Annons: Yrfän – ny tidskrift om insekter och småkryp!

Publicerad: 2015-07-09

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer