Entomologisk tidskrift vol. 136 #3 2015

Entomologisk tidskrift vol. 136 #3 2015

Höjer, J. 2015. De exotiska skalbaggarna på Gotska Sandön – invandring och överlevnad (Coleoptera). [The exotic beetles on the Baltic Sea island Gotska Sandön – immigration and survival (Coleoptera).]

Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Gotska Sandöns skogshistoria med brandplan för framtiden.

Annons: En rykande ny tidskrift om insekter och andra småkryp.

Bukvová, D. & Hamerlík, L. 2015. Non-biting midges (Diptera, Chironomidae) in the fountains of Lund, SW Sweden. [Fjädermyggor i föntäner i Lund.]

Mühlhäuser, E. 2015. Bladluslejonsteklar (Hymenoptera: Heloridae) i Sverige – introduktion av en familj med stort A i vingnervatur. [The helorids (Hymenoptera: Heloridae) of Sweden – introduction to a family with grade A in wing venation.]

Lindelöw, Å., Isacsson, G., Ravn, H. P. & Schroeder, M. 2015. Tetropium gabrieli and Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae and Curculionidae) – invasion of two potential pest species on larch in Sweden. [Tetropium gabrieli och Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae och Curculionidae) – invandring av två möjliga skadeinsekter på lärk till Sverige.]

Annons: Östergötlands trollsländor – Sveriges första regionala trollsländeatlas.

Strandberg, J. & Stigenberg, J. 2015. Nya arter av svidknott (Ceratopogonidae) i Sverige. [New species records of biting midges (Ceratopogonidae) in Sweden.]

Victorsson, J. 2015. Recension/Book review: Vacker översikt över skalbaggar.

Jonsell, M. 2015. Recension/Book review: Knäppare och praktbaggar m.fl. – på finska.

Publicerad: 2015-10-01

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer