Entomologisk tidskrift vol. 136 #4 2015

Entomologisk tidskrift vol. 136 #4 2015

Bergsten, J., Nilsson, L. G. R. & Bukontaite, R. 2015. Åkerjordfly, Agrotis exclamationis, identifierad som värdart för svävflugan Villa hottentotta med hjälp av DNA streckkodning (Diptera: Bombyliidae). [The noctuid moth Agrotis exclamationis identified as a host for the bee fly Villa hottentotta using DNA barcoding (Diptera: Bombyliidae).]

Johansson, N. 2015. Brachypalpus valgus och Criorhina pachymera, två spektakulära vedlevande blomflugor (Diptera: Syrphidae) nya för Nordeuropa. [Brachypalpus valgus and Criorhina pachymera, two spectacular saproxylic hoverflies (Diptera: Syrphidae) new to Northern Europe.].

Fernholm, B. & Vårdal, H. 2015. Riksmuseet, Riksmusei Vänner och Malaise.

Nielsen, P. 2015. Blålöpare (Carabus problematicus) som värddjur för parasitflugan Zaira cinerea (Tachinidae) i Sverige. [Carabus problematicus as host for the tachinid fly Zaira cinerea in Sweden.]

Gullefors, B. 2015. Sveriges nattsländor (Trichoptera), utbredning, vanlighetsgrad, habitat och flygtider. [The Swedish caddisflies (Trichoptera), distribution, frequency, habitat and flight times.]

Gertsson, C.-A. 2015. Bladloppan Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) ny för Sverige. [The jumping plant-lice Spanioneura fonscolombii Foerster (Hemiptera: Psylloidea) new to Sweden.]

MacGowan, I. 2015. A Review and Checklist of Swedish Lonchaeidae (Diptera). [En översikt och checklista för svenska stjärtflugor (Lonchaeidae, Diptera).]

Solbreck, C. 2015. Recension/Book review: De stinker och strålar.

Annons: Stipendier till yngre entomologer.

Stigenberg, J. & van Achterberg, C. 2015. Heads up on Swedish Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – a key to species and three new species records. [Se upp för svenska Leiophron (Braconidae, Euphorinae) – en nyckel till art och tre nya landsfynd.]

Gertsson, C.-A. 2015. An annotated checklist of Thysanoptera (thrips) from the Nordic countries. [Provinsförteckning över Nordens tripsar.]

Andersson, B. 2015. Recension/Book review: Naturromantisk kultur.

Inbjudan till svenska entomologmötet 2016 i Östergötland.

Publicerad: 2016-01-09

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer