Innehåll vol. 29 2019

Läs Ornis Svecica 2019 i Open Journal Systems

Volume 29 marks the first online-only access of Ornis Svecica, and a new website within the Open Journal Systems. The cover (available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License) features a singing Ortolan Bunting Emberiza hortulana, photographed by Ivan Sjögren ©. Ortolan Buntings have declined in Northern Europe, presumably largely due to intensified agricultural practices, and in this volume of Ornis Svecica, Sondell et al. (2019) report on foraging prerequisites of the species, and put forward recommendations for creating suitable breeding and foraging areas in the agricultural landscape.


Editorials

Ornis Svecica flyger ut i den moderna publikationsvärlden Martin Stervander & Sören Svensson


Research Papers

Häckningsförutsättningar för ortolansparv i svenskt jordbruk, med särskilt fokus på födosöket Jan Sondell, Carles Durà & Magnus Persson

Populationsutveckling hos svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola under expansionens inledningsskede i Västsverige Reino Andersson

Kollisioner med ledningar och elströmsolyckor – en analys baserad på återfynd av ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2017 Thord Fransson, Lina Jansson, Tuomo Kolehmainen & Thomas Wenninger

Andelar holkhäckande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca som återvände till häckningsplatsen i fjällbjörkskog i Lappland, 1965–2018 N Erik I Nyholm

Dräktvariation hos hannar i skandinaviska populationer av svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola Reino Andersson


Short Communications

Häckning av pilfink Passer montanus i ett bo av röd glada Milvus milvus Klaudia Litwiniak & Marcin Przymencki

Häckning av fiskmås Larus canusi ett bostadsområde i Malmö César Chávez Villavicencio & Fernanda Márquez Bahamonde


Publicerad: 2020-07-04

Köp Ornis Svecica
Läs mer om Ornis Svecica i katalogen
Fler artiklar knutna till Ornis Svecica
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-03
Karavan 1 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

Äldre resuméer