Tema Kvinnors rättigheter #1 2020

Läs Världshorisont on-line

HEJ 20-TALET – NU KÖR VI! Redaktör AnnaLena Karlsson Andrews
Välkommen till ett nytt decennium med Världshorisont! Förvisso tornar mörka moln upp sig vid vår horisont mot världen men intresset och engagemanget för globala frågor och hållbar utveckling växer. Svenska FN-förbundet har en viktig roll att spela då vi är den enda svenska civilsamhällesorganisation som specifikt arbetar med att debattera och värna det globala samtalet och samarbetet i FN. Både på central nivå och runt om i landet, i den lokala FN-rörelsen, pågår ett ständigt, myllrande och mångfacetterat FN-arbete. Och genom projektet Glokala Sverige har nu 130 kommuner och 16 regioner – i stort sett halva Kommun- och regionsverige! – kommit igång med genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

På det globala planet har världsorganisationen tagit tillvara på symboliken med det nya decenniet. Det är fem år sedan Agenda 2030 antogs och tio år kvar till målgången 2030. Mot den bakgrunden har FN utlyst ett decennium för handling – A Decade of Action – i syfte att få alla aktörer att växla upp arbetet med att finna hållbara lösningar på de stora utmaningar som världen står inför. I Världshorisont inleder vi en ny serie där vi kommer att titta närmare på de globala målen ett efter ett. Först ut i detta nummer är mål 1, ”ingen fattigdom”.

2020 är också ett år med flera jubileer. FN självt fyller 75 år, den så kallade Pekingplattformen om kvinnors rättigheter fyller 25 och resolution 1325 – om kvinnor, fred och säkerhet – fyller 20. Om allt går som planerat ska denna tidning dimpa ner i brevlådan lagom till internationella kvinnodagen den 8:e mars. Bilden av var vi står med kvinnors rättigheter idag, 2020, är splittrad. Flera viktiga landvinningar har gjorts sedan världskonferensen i Peking 1995 men i en del frågor går utvecklingen åt helt fel håll. På detta område – såväl som på många andra – krävs ny beslutsamhet och nya tag. På fn.se kan du läsa om hur du själv kan engagera dig. Hej 20-talet – nu kör vi!

NOTISER
2019 NÄST VARMASTE ÅRET
GLOBAL DIALOG NÄR FN FIRAR 75
SVERIGE VÄRD FÖR GLOBAL KONFERENS OM TRAFIKSÄKERHET
NYTT FN-UPPDRAG FÖR WALLSTRÖM
MILJONTALS HOTAS AV HUNGER EFTER GRÄSHOPPSINVASION
NY AMERIKANSK MIN-POLICY FÅR KRITIK
BACHELET PÅ KOLLISIONSKURS MED ISRAEL

Pekingplattformen 25 år – var står vi nu med kvinnors rättigheter? Karolina Grundin
Långt kvar till jämställdhet

MILSTOLPAR FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet fyller 20 år Amanda Svanberg Fogelström
Feministisk plattform fyller 20 år

Våldet mot kvinnor i Sverige: mer diskussion och åtgärder behövs Ia Wadendal
Våld mot kvinnor i Sverige 13 kvinnor dödas varje år

Stark koppling mellan kvinnors rättigheter och hållbar utveckling AnnaLena Karlsson Andrews
Jämställdhet nödvändig för att vinna kampen mot fattigdom

Mål 1 – ingen fattigdom: ny serie om globala målen i Världshorisont
En värld utan fattigdom ej längre inom räckhåll

Finns fattigdom i Sverige? Världshorisont reder ut begreppen Louise Gårdemyr
Fattigdom i Sverige – finns det?

Intervju med Sveriges nya FN-ambassadör Anna Karin Eneström Karolina Grundin
”Sverige kan spela viktig roll för samsyn i FN”

Välkänd kritik när FN granskade mänskliga rättigheter i Sverige
Här är FN-föreningarna som rekryterade flest medlemmar
Riksdagsledamöter på studieresa till FN i Köpenhamn
35 686 namn mot kärnvapen till Ann Linde
Vem är kannibalen? av Thomas Petersson


LANDET RUNT
Gott om hjärterum i världsbutiken i Laholm
Fortsatt kamp i Falun mot kärnvapen
FN-quiz i Göteborg
Till minne av Förintelsens offer

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter! Annelie Börjesson

"Jag vill gifta mig med någon som jag själv har valt"
Mere Ali, 20 år, är en förebild i sin hemby i Afar, norra Etiopien. Trots motstånd från sin egen familj har hon vägrat att gifta sig. Nu driver hon en klubb för ogifta flickor med fokus på att öka medvetenheten om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.
Hjälp oss att stödja Mere Ali och alla andra flickor i deras kamp mot barnäktenskap och könsstympning.
Ge en gåva på fn.se/donation eller swisha direkt till 90 05 638 och skriv FLICKA.


Publicerad: 2020-07-03

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer