Röda Rummet nr 2-2002

kära läsare

Vad är det egentligen för tid vi lever i? Kalendern visar på år 2002, men tar man en titt runt Europa så blixtrar fasansfulla flashbacks emot en som minner om tidigt trettiotal. För några veckor sedan spred sig ett politiskt jordskalv från Paris när fascisten Le Pen gick vidare till presidentvalets andra omgång. Och Le Pen är inte ensam. Rasistiska partier får tiotals procent i valen i Belgien, Danmark , Norge och nu senast i Nederländerna. I Österrike, Schweiz och Italien är nästa steg redan taget, där sitter extremhögern vid makten…

I spåren av nyliberalismens nedmalning av livsvillkoren breder en hopplöshetens mylla ut sig bland breda folklager i vilken fascistiska strömningar kan slå rot. Socialdemokratin har berett vägen genom att konkurrera med borgerliga partier om att vara förare på det nyliberala tåget. I brist på starka motkrafter växer tuppkammen på fascistiska krafter. Så vad är det egentligen för tid vi lever i? Trettiotal igen?

Eller måhända fyrtiotal? För blickar vi litet utanför Europa så lösgör sig ett annat historiskt skeende ur skuggorna. Mer än 700 000 palestinier, nästan ett helt folk, fördrivs med stormaktsbeslut och terror för att ge plats åt bildandet av en ny stat. Året var 1948. Idag förbereder denna stat en ny massfördrivning i spåren av sin pågående terrorkrigföring. Som ett -48 i 2000-talstappning.

Den extrema högern har många ansikten. I detta nummer av Röda Rummet speglar vi några av dem. I den inledande intervjun belyses sionismens historiskt specifika anletsdrag. David Brolins artikel skärskådar sedan fascismens dubbla ansikte, belevat eller våldsamt alltefter behov. Och Mats Deland lyfter masken av ytbehandlade sverigedemokrater och blottar deras grovhuggna fysionomi.

Det är också för att visa det som döljer sig under ytan som vi denna gång tagit ett ovanligt grepp och gått till arkiven. För vi har svårt att undanhålla våra läsare Leo Trotskijs klassiska artikel om vad nazismen egentligen är. I den visar han visar hur en politisk galning som Hitler i den historiska situationen kunde skrida fram som statsman .Artikeln skrevs när Hitler suttit vid makten ett knappt år och varnar för vad som skulle bli följden om han inte störtades: ett nytt världskrig… Året var 1933, i juni månad.
Så vilken tid är det vi lever i? Ett nytt trettiotal? Nja, skillnaderna är förstås stora. De då fortfarande starka arbetarpartierna, socialdemokrater och kommunister, som Trotskij outtröttligt men förgäves manade att ena sig mot den framväxande nazismen, är idag med enstaka undantag tömda på sitt politiska klassinnehåll och sammanväxta med kapitalismen alternativt förvandlade till betydelselösa stalinistreliker.
Idag handlar därför utmaningen om att stoppa den framväxande fascismen snarare om att svetsa samman livaktiga delar av fackföreningsrörelsen med de nya sociala rörelserna till en motkraft. En allians som vid ett par tillfällen nyligen kraftfullt lyst sig igenom det europeiska mörkret. I generalstrejken i Italien i april, med tre miljoner människor på gatorna mot Berlusconi, deltog både fackföreningsrörelsen och många sociala rörelser. Och på första maj i Frankrike mönstrade en liknande folkrörelseallians sammanlagt en miljon mot Le Pen.

Så vilken tid lever vi i egentligen? Ja, i alla fall en avgörande tid. För om inte de fascistiska krafterna hejdas, så väntar barbari och krig. Där finns den stora likheten med trettiotalet. Och med Trotskijs än idag så uppfordrande.analys. ”Fascismen kan inte reformeras eller avfärdas. Den kan bara störtas”, skrev han för snart sjuttio år sedan. Den uppgiften kvarstår.


Redaktionen

HemsidaPublicerad: 2002-06-04

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-10-27
Signum 7

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

2023-10-09
Haimdagar 3-4 2023

2023-10-08
Medusa 3 2023

2023-10-07
Tidig Musik 3 2023

2023-10-05
Opera 4 2023

2023-09-29
Ale 2 2023

2023-09-18
Lyrikvännen 3 2023

2023-09-08
Signum 6

2023-08-28
Balder 2 2023

2023-08-22
FLM 3 2023

2023-08-20
Fjärde Världen 3 2023

2023-08-18
Teatertidningen 2-3 2023

2023-08-16
Utställningskritik 3 2023

2023-08-05
Lira Musikmagasin 2 2023

2023-08-04
Iconographisk Post 3-4 2022

2023-08-01
Glänta 1 2023

2023-07-16
KLASS 2 2023

2023-07-12
20TAL 8 2023

2023-07-10
FLM 2 2023

2023-07-01
Utställningskritik 2 2023

2023-06-30
Lyrikvännen 2 2023

2023-06-29
Medusa 2 2023
Tidig Musik 2 2023

2023-06-28
Nio-Fem 1 2023

2023-06-26
Kritiker 67 2023

2023-06-23
Opera 3 2023

2023-06-22
Signum 5

2023-06-19
Världshorisont 2 2023

2023-06-15
Släkthistoriskt Forum 3 2023
Världshorisont 2 2023

2023-06-12
Amnesty Press 2 2023

2023-06-07
Akvarellen 2 2023

2023-06-01
Glänta 2-3 2022

2023-05-25
Parnass 2 2023
Släkthistoriskt Forum 2 2023

2023-05-12
Signum 4

2023-05-08
Hjärnstorm 151 2023

2023-05-02
Haimdagar 1-2 2023

2023-05-01
Lira Musikmagasin 1 2023

2023-04-30
Fjärde Världen 1-2 2023

2023-04-28
Balder 1 2023

Äldre resuméer