Innehåll volym 110 häfte 6 2016

Häfte 6

Ledare: Artkunskap är nöjsam och nyttig bildning Magdalena Agestam


Artiklar
Håkan Pleijel & Kill Persson: Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier

Jan Thomas Johansson & Ulf Swenson: Hawaii­öarnas endemiska växter – en förlorad värld?

Laura Parducci & Mari Mette Tollefsrud: Gran och tall kan ha överlevt i Skandinavien under istiden

Kim K. Moritz, Christer Björkman, Amy L. Parachnowitsch & Johan A. Stenberg: Könsdiskriminerande svampsjukdomar hos tvåbyggare

Åke Andrén-Sandberg: De bragdstore Carlars blomma

Jan-Erik Hederås: Sydfyrling – en invasiv art funnen i Helsingborg

Staffan Kihl: Botanisk resa i Jämtland

Stefan Grundström: Besök på brandfält


Läsvärt
Gotlands flora Mora Aronsson
Läsvärt: Julafton bland lavarna Aimon Niklasson
Shakespeare och växterna Mats Rydén


Lars Fröberg & Åke Widgren: Bengt Nilsson (1939–2016)


Föreningsnytt
De Vilda Blommornas Dag fyllde 15 år i år Jenny Jonsson
Kallelse till SBF:s årsmöte; Föreningskonferens 11–12 mars i Uppsala
Botanikresa till Irland


Våra regionala föreningar
Upplands Botaniska Förening


Framsidesbild: Hedblomster Helichrysum arenarium i Skummeslövsstrand i södra Halland
Baksidesbild: Kung Karls spira Pedicularis sceptrum-carolinum

Publicerad: 2017-01-13

Köp Svensk Botanisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Botanisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Botanisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer