Innehåll volym 110 häfte 2 2016

Häfte 2

Ledare
Växtblindhet Ulla-Britt Andersson


Artiklar
Peter Ståhl, Joakim Ekman, Sture Westerberg, Jason R. Grant & Benjamin Dauphin: Mer om pysslinglåsbräken i Sverige Botrychium tenebrosum in Sweden

Gabrielle Rosquist: Drastiska åtgärder räddar sandnöreln Saving Minuartia viscosa in Skåne, southern Sweden

Ulf Swenson, Vigge Ulfsson & Christopher Havran: Hawaiiöarna – en flora på fallrepet The Hawaii Islands – endangered flora and a hunt for Planchonella sandwicensis (Sapotaceae)

Magnus Stenmark & Daniel Segerlind: Höga naturvärden på Kiruna flygplats Flora and fauna on Kiruna Airport, northern Sweden

Thomas Karlsson: En utvidgad kärlväxtlista A catalogue of Swedish vascular plants with information on their distribution

Ingemar Jonasson: Möten med växter: Sagans fågel – 2 november 1998


Läsvärt
Kerstin Ekman levandegör Clas Bjerkander Birgitta Herloff


Ulla-Britt Andersson: Ögonpyrola var Årets växt 2015


Föreningsnytt
Vad hände på föreningskonferensen; Gästriklands flora
Guldluppen 2016; Stipendier till Botanikdagarna; Ny bok om botanik
Grön sköldmossa – Årets mossa 2016 Niklas Lönnell
Våra regionala föreningar: Botaniska Föreningen i Göteborg

Framsidesbild: Pysslinglåsbräken Botrychium tenebrosum


Publicerad: 2016-06-15

Köp Svensk Botanisk Tidskrift
Läs mer om Svensk Botanisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Svensk Botanisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNING
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer