Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Jenny Lindberg: Moraliskt ansvar i tider av otrygghet


Krönika

Josefin Holmström: Under den Högstes beskydd


Meditation

Anders Piltz: Möte med det oplanerade


Byråkrati

Olof Hallonsten: Ytlighet och formalism i historiens ljus
–Om Mats Alvessons kamp mot dårskapen.


Andra världskriget

Heinz Werner Wessler: Teologi efter Auschwitz
–Till minne av Johann Baptist Metz (1928–2019).


Litteratur

Jan-Heiner Tück: Det räddande minnet
–Om den religiösa dimensionen i Peter Handkes verk.


Missionshistoria

Florence Vilén: På växtjakt i Kina


Filosofi

Kim Solin: Vetenskapen är sig själv nog – Quine och naturalismen


Signumdag

Anders Piltz: Det bildande samtalet
–Inledningsföredraget från Signums 100-årsfirande den 7 mars.


Analyser och rapporter

Timothy A. Byrnes: Generaler utan armé – USA:s katolska kyrka och presidentvalet
–Är abortfrågan viktigare än kyrkans sociallära?


Musik

John Sjögren:Sara Parkmans musikaliska bön är en framtida klassiker
–Sara Parkman: Vesper.


Bokrevy

Christoffer Skogholt: Medkänslans anatomi
–C. Daniel Batson: A Scientific Search for Altruism: Do We Care Only About Ourselves?

Katrin Åmell: Pastoralteologi för en ny tid
–Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse.

Ola Björlin: Västeråskatedralen i fokus
–Fredric Bedoire: Katedralen i Västerås: andligt och världsligt under åtta sekel.

–Sofia Lilly Jönsson: Arosia: en berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka.

Erik Åkerlund: Identitet och stat
–Rebecca Goldstein: Spinoza och jag.

Jonas Eklund: Personliga presentationer av ortodoxa teologer
–Andrew Louth: Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till idag.

Alexander Andrée: Medeltida tidsvittnen
–Nils Blomkvist: Peter Gotlänning och Kristi brud. 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-04-09

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-25
Signum Signum

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019

Äldre resuméer