Signum nr 3

Signum nr 3

Ledare

Jenny Lindberg: Moraliskt ansvar i tider av otrygghet


Krönika

Josefin Holmström: Under den Högstes beskydd


Meditation

Anders Piltz: Möte med det oplanerade


Byråkrati

Olof Hallonsten: Ytlighet och formalism i historiens ljus
–Om Mats Alvessons kamp mot dårskapen.


Andra världskriget

Heinz Werner Wessler: Teologi efter Auschwitz
–Till minne av Johann Baptist Metz (1928–2019).


Litteratur

Jan-Heiner Tück: Det räddande minnet
–Om den religiösa dimensionen i Peter Handkes verk.


Missionshistoria

Florence Vilén: På växtjakt i Kina


Filosofi

Kim Solin: Vetenskapen är sig själv nog – Quine och naturalismen


Signumdag

Anders Piltz: Det bildande samtalet
–Inledningsföredraget från Signums 100-årsfirande den 7 mars.


Analyser och rapporter

Timothy A. Byrnes: Generaler utan armé – USA:s katolska kyrka och presidentvalet
–Är abortfrågan viktigare än kyrkans sociallära?


Musik

John Sjögren:Sara Parkmans musikaliska bön är en framtida klassiker
–Sara Parkman: Vesper.


Bokrevy

Christoffer Skogholt: Medkänslans anatomi
–C. Daniel Batson: A Scientific Search for Altruism: Do We Care Only About Ourselves?

Katrin Åmell: Pastoralteologi för en ny tid
–Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse.

Ola Björlin: Västeråskatedralen i fokus
–Fredric Bedoire: Katedralen i Västerås: andligt och världsligt under åtta sekel.

–Sofia Lilly Jönsson: Arosia: en berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka.

Erik Åkerlund: Identitet och stat
–Rebecca Goldstein: Spinoza och jag.

Jonas Eklund: Personliga presentationer av ortodoxa teologer
–Andrew Louth: Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till idag.

Alexander Andrée: Medeltida tidsvittnen
–Nils Blomkvist: Peter Gotlänning och Kristi brud. 1200-talsförfattaren Petrus de Dacia om kärlek, könsroller och vardagsliv.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2020-04-09

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-08-01
Walden 17-18 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

Äldre resuméer