Hitta hem #35 2020

för evigt nära och för evigt fjärran var du den onåbara stranden.

Hemlängtan är en känsla vi nog alla bär med oss. Kanske är det saknaden efter ett hem man tvingats överge eller drömmen om ett sammanhang man aldrig haft.

»Allt som är fast förflyktigas«, skrev Marshall Berman – parafraserande Karl Marx. Det beständiga hemmet existerar inte, och känslan av tillhörighet handlar mest om att känna sig hemma i sig själv och sin omgivning – att dela berättelser och minnen.

Migration, exil och flykt har varit stående teman sedan tidskriften 10TAL grundades, och även ett återkommande ämne för Stockholms Internationella Poesifestival sedan starten. När 10TAL nu går in i ett femte decennium som kulturaktör, och byter namn till 20TAL, är dessa frågor kanske mer brinnande än någonsin. Flera av texterna i numret springer ur temat för 2019 års poesifestival: »Hitta hem«/»Finding Home«.


Alla vill komma hem. Ledare av Madeleine Grive

»Sång till en försvunnen älskad«, »Bruno viker sig, faller« & »Han viker sig, faller«. Poesi av Raúl Zurita. Översättning Marika Gedin

»Städer av vatten I-III«. Diktsvit av Raúl Zurita. Översättning Manni Kössler

Skönhetens gränslösa våld: visionären Raúl Zurita. Essä av Johannes Göransson. Översättning Sara Wengström

Sångerna vi ärvde. Om demonstrationerna i Chile. Av Loretto Villalobos

»Flickor utan kläder«. Diktsvit av Maria Stepanova. Översättning Nils Håkanson och Ida Börjel

Brevbärarens underverk. Dan Jönsson om Palais Idéal

Dikter av Sylva Fischerovå. Översättning Karin Eriksson

Ur Ljuset i stenens inre. Dikter av Carolina Pihelgas. Översättning Peeter Puide

Dikter av Golan Haji Översättning Jonathan Moren

Kabinpersonal. Av Maria Küchen

Fågelholken. Essä av Mona Monasar

Samvetsrösten: Dikter av Carolyn Forche. Introduktion och översättning Lars Gustaf Andersson

Ett förgängligt som är hemma. Jonas Brun om Mark Doty

»Dagar 1981« & »Dimma«. Poesi av Mark Doty. Översättning Jonas Brun

Utan pass i Peking. Ur romanprojekt av Alma Kirlic

»Bäcken ropar efter mig«. Dikt av Jila Mossaed

Debutant. Kaberi Mitra

Stockholms internationella poesifestival 2019

Konstguiden


Lista de medverkande:
Lars Gustaf Andersson
Jonas Brun
Ida Börjel
Harald Carlinger
Mark Doty
Karin Eriksson
Sylva Fischerová
Carolyn Forché
Marika Gedin
Madeleine Grive
Johannes Göransson
Golan Haji
Nils Håkanson
Dan Jönsson
Alma Kirlic
Maria Küchen
Manni Kössler
Kaberi Mitra
Mona Monasar
Jonathan Morén
Jila Mossaed
Lukas Möllersten
Carolina Pihelgas
Peeter Puide
Maria Stepanova
Pepe Torres
Loretto Villalobos
Sara Wengström
Raúl Zurita, omslagsbild Foto Pepe Torres


Publicerad: 2020-03-07

Köp 20TAL
Läs mer om 20TAL i katalogen
Fler artiklar knutna till 20TAL
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer