Fojo

Medieinstitutet Forskning och Journalistik, förkortat Fojo vid Linnéuniversitetet i Småland driver frågeställningar och framställningar rörande det evidensbaserade, det som ska, bör, kan relaterar till fakta och faktiska förhållanden. Via hemsidans meny går det bra ta del av mängden projekt de är inbegripna med. Informationen kan vara av intresse för vem som helst, inte bara journalister även om utbildningsinsattserna är exklusivt för yrkesverksamma. I menyns verktygslåda finns Faktajourens stora länksamling, Få koll på Twitter, Tips från Viralgranskarens lathund, Checklista: Rapportera om statistiska undersökningar, Video: Så kollar du upp en bild på nätet, Länkar för faktakollaren, Line-by-line: Så faktakollar du dig själv före publicering, Faktagranskning: Gör som proffsen, Söktips: Att göra mer än googla och Vem står bakom: Tips för att hitta ursprungskällan. Och åtminstone på ett ställe inskärper man vikten av att redovisa källor men nu eftersom vi befinner oss på Internet heter det att länka till källorna. Försvinner dessa får man hoppas på Wayback machine kopierat något.

Detta sagt med anledning av att det för en tid sedan kom ett pressutskick från David Widlund rubricerad Debattartikel SVT upphovsrättsbrott? Här uppmärksammas en artikel i Aftonbladet Ovärdigt att utnyttja gråzoner i lagen, SVT. Programserie Gryningspyromanen hävdas i mångt och mycket vara alltför påtagligt baserad på boken Gryningspyromanen. En bok som David och Monica Waldén skrev 2012. I brevet sägs "SVT är på gränsen till plagiat när de gjort tv-serien om Gryningspyromanen samt att de inte uppgett oss som källa". Och i Aftonbladet:
"Sammanfattningsvis ligger upplägget för och innehållet i tv-serien oerhört nära det som presenteras i boken och kan omöjligen ha tillkommit utan att bokens innehåll är en viktig grund för tv-seriens tillskapande.
Vi är medvetna om att fakta och idéer inte i sig skyddas av upphovsrätten. Självklart står det vem som helst fritt att ta del av offentliga handlingar, intervjua berörda personer och diskutera händelser i samhället utifrån en egen ansats.
Däremot kan man som författare förvänta sig att andra inte använder samma dramaturgi, samma exakta frågeställningar och samma urval av händelser för en tv-produktion utan att tillfråga författarna. Att public service dessutom väljer att inte ange sin största källa är faktiskt inget annat än anmärkningsvärt."

Stämmer det som sägs kan kan man på goda grunder tycka att TV-serien borde nämnt boken som en källa i projektet, god ton så att säga. Märkligt, kostra ju inget och kan snarare stödja relevansen. Här kanske Fojo har något att jobba på, redovisa källor?

Nu sysslar Fojo med mycket mer än de specifikt granskande incitamenten som att på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lansera en sajt msb.faktajouren.se som handlar om informationspåverkan. Vidare massa kurser för journalister och assistera priset Vem har skrivit Sveriges bästa socialreportage? Wendelapriset för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform.


Publicerad: 2020-03-02
Annons:

Senaste nummer:

2020-11-18
Fjärde Världen 3-4 2020
Opera 5 2020

2020-11-02
Fronesis 64-65 2020

2020-10-26
Konstperspektiv 4

2020-10-25
Nordens Tidning 3 2020

2020-10-19
Utställningskritik 5 2020

2020-10-16
Signum 7
Sydasien 1 2020

2020-10-10
Världshorisont 3 2020

2020-10-09
Amnesty Press 3 2020

2020-10-08
Balder 3 2020
Haimdagar 3-4 2020
Medusa 3 2020
Tidig Musik 3 2020

2020-10-06
Tydningen 26 2020
ESSÄ 2 2020

2020-10-02
Galago 4 2020

2020-09-25
Utställningskritik 4 2020

2020-09-24
KLASS 3 2020

2020-09-22
Populär Astronomi 3 2020

2020-09-21
Opera 4 2020
Galago 3 2020

2020-09-15
Bildkonstnären 3 20120

2020-09-11
Signum 6

2020-09-06
Accent 3 2020

2020-08-30
Balder 2 2020

2020-08-25
ponton 2 2020

2020-08-24
Konstperspektiv 3

2020-08-21
Nio-Fem 1 2020

2020-08-20
Lyrikvännen 3 2020

2020-08-18
20TAL 1 2020

2020-08-16
Hjärnstorm 1-2 2020
Bildkonstnären 2 2020

2020-08-10
Svensk Mykologisk Tidskrift 3 2018
Lyrikvännen 2 2020

2020-08-04
Svensk Mykologisk Tidskrift 2 2018

2020-08-01
Walden 17-18 2020
Lyrikvännen 1 2020

2020-07-30
Glänta 1-2 2020
ESSÄ 1 2020

2020-07-29
Fjärde Världen 2 2020

2020-07-23
Tydningen 1 2020

2020-07-22
Kontrast Magasin 1 2020

2020-07-20
Utställningskritik 3 2020

2020-07-16
Bildkonstnären 1 2020

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont 2 2020

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019

Äldre resuméer