Tema Bengt Anderberg #1 2020

Fritt efter Bengt Anderberg


Bengt Anderbergtemat:

”En spränglärd skribent med gyttja mellan tårna” Ingrid Norrman

Om Fula visbokens tillblivelse Bengt af Klintberg

”Hånad och hyllad – roman i hetluften” Charlotta Kåks Röshammar

”Helt oförutsägbar – men var är det berömda snusket?” Aino Trosell

Intervju: Lena Andersson tilldelas Bengt Anderbergpriset.

Reportage hos Bengt Anderbergsällskapet

”Med porrbok genom tullen” Göran Wessberg

Om självförakt och missbruk Staffan Söderblom

”’Amoralisk’ författare bakom vinnarsagan Margareta Lundberg Rodin

Om Bengt Anderberg och cyklingen Eva Runefeldt


Övrigt

Intervju med Marit Kapla: ”Augustpristagerska med Lagerlöfska drag”

”Får man vara så självgod som Simone de Beavoir?” Ami Lönnroth

Intervju med Nina Ulmaja: ”Konsten att lura strindbergianer”

”Tre damer mot tre ess – en begynnande frigörelse från patriarkala 1800-talsideal?” Gunnar Graumann

Presentation av Parnass nya redaktör

Bokrecensioner

Med meraPublicerad: 2020-02-24

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer