Tema Bengt Anderberg #1 2020

Fritt efter Bengt Anderberg


Bengt Anderbergtemat:

”En spränglärd skribent med gyttja mellan tårna” Ingrid Norrman

Om Fula visbokens tillblivelse Bengt af Klintberg

”Hånad och hyllad – roman i hetluften” Charlotta Kåks Röshammar

”Helt oförutsägbar – men var är det berömda snusket?” Aino Trosell

Intervju: Lena Andersson tilldelas Bengt Anderbergpriset.

Reportage hos Bengt Anderbergsällskapet

”Med porrbok genom tullen” Göran Wessberg

Om självförakt och missbruk Staffan Söderblom

”’Amoralisk’ författare bakom vinnarsagan Margareta Lundberg Rodin

Om Bengt Anderberg och cyklingen Eva Runefeldt


Övrigt

Intervju med Marit Kapla: ”Augustpristagerska med Lagerlöfska drag”

”Får man vara så självgod som Simone de Beavoir?” Ami Lönnroth

Intervju med Nina Ulmaja: ”Konsten att lura strindbergianer”

”Tre damer mot tre ess – en begynnande frigörelse från patriarkala 1800-talsideal?” Gunnar Graumann

Presentation av Parnass nya redaktör

Bokrecensioner

Med meraPublicerad: 2020-02-24

Köp Parnass
Läs mer om Parnass i katalogen
Fler artiklar knutna till Parnass
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

Äldre resuméer