Poeterna och månen #5-6 2019

Ledare
Erik Magntorn: Sub luna


Sylvia Plath: "Månen och idegranen". Dikt

Röster i månens sken och skugga. Maria Küchen sprider månfragment.

Månansförtrollade öga. Bengt af Klintberg om Stagnelius och månen.

Månens vita kraft. Ingela Strandberg om ett starkt månsken.

Harry Martinson och månen. Lotta Lotass om ett komplicerat förhållande.

Skönhetens symbol. Jila Mossaed om den persiska månen.

Lorcas många månar. Marika Gedin ger nycklar till Lorcas månvariationer.

Poesin på den mytologiska månens baksida. Göran Sommardal i den kinesiska rymden.

Måne, efteråt. Ett utdrag ur Ulrika Revenäs Strollos diktsvit.

Månen i megafonen. Stefan Mählqvist om Lennart Hellsings månar.

Att möta sin poet. Birgitta Lindqvist om ett viktigt möte i Kina


Nyskrivet, nyöversatt

Oskar Styrbjörn: Dikter

Rachael Boast: Dikter

Yang Lian: Dikt

Ausra Kaziliunaite: Dikter

First Contact. A Double Vision. David Zimmerman & Filip Lindberg om Johannes Heldéns nya diktsamling.


Lyrikkritik

Agnes Gerner om David Zimmerman, Ljus och strålning

Anna Lundvik om Pernilla Berglund, Rätten

Lars Gustaf Andersson om Agnes Ivarsson, Att leva som råtta…

Matilda Fält Skoglund om Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar

Publicerad: 2019-12-30

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Konstperspektiv 1 2020

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-04
Walden 13-14

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019
Akvarellen 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

Äldre resuméer