Poeterna och månen #5-6 2019

Ledare
Erik Magntorn: Sub luna


Sylvia Plath: "Månen och idegranen". Dikt

Röster i månens sken och skugga. Maria Küchen sprider månfragment.

Månansförtrollade öga. Bengt af Klintberg om Stagnelius och månen.

Månens vita kraft. Ingela Strandberg om ett starkt månsken.

Harry Martinson och månen. Lotta Lotass om ett komplicerat förhållande.

Skönhetens symbol. Jila Mossaed om den persiska månen.

Lorcas många månar. Marika Gedin ger nycklar till Lorcas månvariationer.

Poesin på den mytologiska månens baksida. Göran Sommardal i den kinesiska rymden.

Måne, efteråt. Ett utdrag ur Ulrika Revenäs Strollos diktsvit.

Månen i megafonen. Stefan Mählqvist om Lennart Hellsings månar.

Att möta sin poet. Birgitta Lindqvist om ett viktigt möte i Kina


Nyskrivet, nyöversatt

Oskar Styrbjörn: Dikter

Rachael Boast: Dikter

Yang Lian: Dikt

Ausra Kaziliunaite: Dikter

First Contact. A Double Vision. David Zimmerman & Filip Lindberg om Johannes Heldéns nya diktsamling.


Lyrikkritik

Agnes Gerner om David Zimmerman, Ljus och strålning

Anna Lundvik om Pernilla Berglund, Rätten

Lars Gustaf Andersson om Agnes Ivarsson, Att leva som råtta…

Matilda Fält Skoglund om Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar

Publicerad: 2019-12-30

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

Äldre resuméer