Poeterna och månen #5-6 2019

Ledare
Erik Magntorn: Sub luna


Sylvia Plath: "Månen och idegranen". Dikt

Röster i månens sken och skugga. Maria Küchen sprider månfragment.

Månansförtrollade öga. Bengt af Klintberg om Stagnelius och månen.

Månens vita kraft. Ingela Strandberg om ett starkt månsken.

Harry Martinson och månen. Lotta Lotass om ett komplicerat förhållande.

Skönhetens symbol. Jila Mossaed om den persiska månen.

Lorcas många månar. Marika Gedin ger nycklar till Lorcas månvariationer.

Poesin på den mytologiska månens baksida. Göran Sommardal i den kinesiska rymden.

Måne, efteråt. Ett utdrag ur Ulrika Revenäs Strollos diktsvit.

Månen i megafonen. Stefan Mählqvist om Lennart Hellsings månar.

Att möta sin poet. Birgitta Lindqvist om ett viktigt möte i Kina


Nyskrivet, nyöversatt

Oskar Styrbjörn: Dikter

Rachael Boast: Dikter

Yang Lian: Dikt

Ausra Kaziliunaite: Dikter

First Contact. A Double Vision. David Zimmerman & Filip Lindberg om Johannes Heldéns nya diktsamling.


Lyrikkritik

Agnes Gerner om David Zimmerman, Ljus och strålning

Anna Lundvik om Pernilla Berglund, Rätten

Lars Gustaf Andersson om Agnes Ivarsson, Att leva som råtta…

Matilda Fält Skoglund om Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar

Publicerad: 2019-12-30

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer