Poeterna och månen #5-6 2019

Ledare
Erik Magntorn: Sub luna


Sylvia Plath: "Månen och idegranen". Dikt

Röster i månens sken och skugga. Maria Küchen sprider månfragment.

Månansförtrollade öga. Bengt af Klintberg om Stagnelius och månen.

Månens vita kraft. Ingela Strandberg om ett starkt månsken.

Harry Martinson och månen. Lotta Lotass om ett komplicerat förhållande.

Skönhetens symbol. Jila Mossaed om den persiska månen.

Lorcas många månar. Marika Gedin ger nycklar till Lorcas månvariationer.

Poesin på den mytologiska månens baksida. Göran Sommardal i den kinesiska rymden.

Måne, efteråt. Ett utdrag ur Ulrika Revenäs Strollos diktsvit.

Månen i megafonen. Stefan Mählqvist om Lennart Hellsings månar.

Att möta sin poet. Birgitta Lindqvist om ett viktigt möte i Kina


Nyskrivet, nyöversatt

Oskar Styrbjörn: Dikter

Rachael Boast: Dikter

Yang Lian: Dikt

Ausra Kaziliunaite: Dikter

First Contact. A Double Vision. David Zimmerman & Filip Lindberg om Johannes Heldéns nya diktsamling.


Lyrikkritik

Agnes Gerner om David Zimmerman, Ljus och strålning

Anna Lundvik om Pernilla Berglund, Rätten

Lars Gustaf Andersson om Agnes Ivarsson, Att leva som råtta…

Matilda Fält Skoglund om Lina Rydén Reynols, Läs mina läppar

Publicerad: 2019-12-30

Köp Lyrikvännen
Läs mer om Lyrikvännen i katalogen
Fler artiklar knutna till Lyrikvännen
Fler tidskrifter i kategori LITTERATURAnnons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer