Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Jenny Lindberg: Döden – en punkt eller ett tankstreck?
– Vad är det som gör att man vill ha en snabb hantering efter döden utan en ceremoni som sätter spår, som utgör ett gemensamt avslut och en tröst i sorgen?


Krönika

Susanna Hakelius Popova: Varför delar tiggarfrågan Sverige?


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Moçambique, Madagaskar och Mauritius
– Påvens senaste Afrikaresa.

Fredrik Heiding: Äntligen här! – Hela den katolska socialläran på svenska

Heinz Werner Wessler: ”Den synodala vägen” – symptom eller utväg?
– Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland.


Liturgi

Dominik Terstriep: Mot öster? – om gudsmysteriet och mässans böneriktning


Litteratur

John Sjögren: ”Tvetydigheten som system” – Thomas Manns författarskap


Tema: Död och begravning

Anders Piltz: Dödens banalisering

Mikaela Luthman: Att följa någon in i döden

Anne-Christine Hornborg: Framtidens begravningar
– Varför överger svenskarna de traditionella kyrkliga liturgierna?

Barbara Crostini: Att ge liv – modern och döden


Idéhistoria

Giancarlo Pani: Leonardo Da Vinci – en oändlig människa
– Apropå 500-årsminnet av hans död.


Analyser och rapporter

Felix Körner: Alla människors syskonskap – en kommentar till dokumentet från Abu Dhabi
– Den 4 februari undertecknade påven Franciskus och storimamen vid al-Azhar-universitetet en gemensam skrivelse mot religiöst motiverat våld. Hur ser motiveringarna ut på kristen respektive islamisk sida?


Bokrevy

Stig Olsson: Vi är problemet
– Roy Scranton: Att lära sig dö i Antropocen.

John Sjögren: Liberalismen bär på sitt eget misslyckande
– Patrick J. Deneen: Why Liberalism Failed.

Minna Salminen Karlsson: Föremål och förluster
– Tomas Brytting: Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen.

Sten Hidal: Babels torn
– Richard Pleijel: Att riva Babels torn. Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet.

Per Kværne: Galen på ett särskilt sätt
– Stefan Larsson: Tsangnyön Herukas sånger. En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-10-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer