Signum nr 7

Signum nr 7

Ledare

Jenny Lindberg: Döden – en punkt eller ett tankstreck?
– Vad är det som gör att man vill ha en snabb hantering efter döden utan en ceremoni som sätter spår, som utgör ett gemensamt avslut och en tröst i sorgen?


Krönika

Susanna Hakelius Popova: Varför delar tiggarfrågan Sverige?


Aktuellt

Heinz Werner Wessler: Moçambique, Madagaskar och Mauritius
– Påvens senaste Afrikaresa.

Fredrik Heiding: Äntligen här! – Hela den katolska socialläran på svenska

Heinz Werner Wessler: ”Den synodala vägen” – symptom eller utväg?
– Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland.


Liturgi

Dominik Terstriep: Mot öster? – om gudsmysteriet och mässans böneriktning


Litteratur

John Sjögren: ”Tvetydigheten som system” – Thomas Manns författarskap


Tema: Död och begravning

Anders Piltz: Dödens banalisering

Mikaela Luthman: Att följa någon in i döden

Anne-Christine Hornborg: Framtidens begravningar
– Varför överger svenskarna de traditionella kyrkliga liturgierna?

Barbara Crostini: Att ge liv – modern och döden


Idéhistoria

Giancarlo Pani: Leonardo Da Vinci – en oändlig människa
– Apropå 500-årsminnet av hans död.


Analyser och rapporter

Felix Körner: Alla människors syskonskap – en kommentar till dokumentet från Abu Dhabi
– Den 4 februari undertecknade påven Franciskus och storimamen vid al-Azhar-universitetet en gemensam skrivelse mot religiöst motiverat våld. Hur ser motiveringarna ut på kristen respektive islamisk sida?


Bokrevy

Stig Olsson: Vi är problemet
– Roy Scranton: Att lära sig dö i Antropocen.

John Sjögren: Liberalismen bär på sitt eget misslyckande
– Patrick J. Deneen: Why Liberalism Failed.

Minna Salminen Karlsson: Föremål och förluster
– Tomas Brytting: Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen.

Sten Hidal: Babels torn
– Richard Pleijel: Att riva Babels torn. Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet.

Per Kværne: Galen på ett särskilt sätt
– Stefan Larsson: Tsangnyön Herukas sånger. En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2019-10-25

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-25
Konstperspektiv 1

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-10
Sydasien 2 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-28
OEI 84-85 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

Äldre resuméer