Globala målen #3 2019

Greta, Fatma och andra eldsjälar AnnaLena Karlsson Andrews

FN-notiser
Greta Thunberg besöker FN
Fredsavtal ger hopp i Sudan
Flyktingbarn går miste om utbildning
FN-stöd till Bahamas efter Dorian
Systematiskt sexuellt våld mot minoriteter i Myanmar

Arbetet med globala målen går trögt – så här kommenterar experterna Erik Halkjaer

Möt några av eldsjälarna som bidrar till viktiga framsteg för världen AnnaLena Karlsson Andrews, Hannes Björnmalm, Lovisa Fundell & Mikaela Engwall

Globala målen i Norden: så här jobbar FN-förbunden i våra grannländer Malin Åberg Aas

FN-fakta GLOBALA MÅLEN – SÅ GÅR DET
Krafttag behövs om målen ska nås
#1 INGEN FATTIGDOM
#2 INGEN HUNGER
#3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
#4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
#5 JÄMSTÄLLDHET
#6 RENT VATTEN OCH SANITET
#7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
#8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
#9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
#10 MINSKAD OJÄMLIKHET
#11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
#12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
#13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
#14 HAV OCH MARINA RESURSER
#15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
#16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
#17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Katarina Wennstam fick Svenska FN-förbundets årliga MR-pris Lovisa Fundell

Stor besvikelse efter svenskt nej till FN:s nya kärnvapenförbud TPNW Görrel Espelund

Analys: ”Omvärlden måste protestera när Kina hotar fri- och rättigheter” Pekka Johansson

Agenda 2030 Open – 170 personer gjorde åtagande för de globala målen Karolina Grundin

Unga tog med matlådor till skolan, samlade in 20 000 till projekt Skolmat AnnaLena Karlsson Andrews

2030 är nu! Annelie Börjesson

Skriv under vår namninsamling nejtillkärnvapen.nu

Publicerad: 2019-10-09

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022
Lyrikvännen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-25
Lyrikvännen 5-6 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

Äldre resuméer