Studieförbundens tidskrifter

I landet finns det tio studieförbund. På branschorganisationen Studieförbunden i samverkans nod studieforbunden.se sägs "Vi samlar tio studieförbund med 379 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 270 000 studiecirklar och drygt 375 000 kulturprogram per år". Riktigt vad det innebär vet jag inte men det låter stort. Till exempel 270 000 studiecirklar och vidare sägs att närmare en miljon deltagare gick någon kurs 2017. Äldst bland förbunden är Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet som hållit på i över 120 år medan Kulturens bildningsverksamhet endast har 10 år på nacken.

Undersökningen här gäller inte studieförbunden utan vilka av dessa som har en tidskrift. Det får man förhoppningsvis ett tydligt svar på utifrån samlingspunkten studieförbunden.se. De som inte har någon tidskrift är Bilda, Kulturens, Medborgarskolan, NBV och Sensus. Däremot finns det bland studieförbundens medlemmar en uppsjö av tidskrifter. Medborgarskolan gav en gång i tiden ut en tidskrift, Tidsspegeln och så kan det vara också med andra. ABF ger ut Fönstret, Folkuniversitetet ger ut Folkuniversitetet, Ibn Rushd ger ut Kupolen, Studiefrämjandet ger ut Cirkeln och Studieförbundet Vuxenskolan ger ut Impuls. Titlarna är förutom Kupolen välbekanta för tidskrift.nu eftersom de fyra återstående ofta medverkade i den tryckta Katalogen Kulturtidskriften när den gavs ut för ca tio år sedan.

Tre titlar har egna hemsidesadresser Fönstret, Folkuniversitetet och Impuls. De övriga når man fram till via förbundens hemsidor. Måste kännas bättre för de som arbetar med publikationen att ha en självständig identitet. Den senast tillkomna egna identiteten är Folkuniversitetet och det lite lustiga här är att eftersom tidskriftens namn är den samma som studieförbundets har man valt en hemsidesadress tidskriften.se.

Tidskrifterna är dedicerade lite olika roller i sammanhanget även om kultur och folkbildning apostroferas. Kultur här snarast i en mer snäv konstnärlig artistisk bemärkelse och inte i någon mer omfattande antropologisk bemärkelse. Men det är bara en luddig känsla. Cirkeln och Folkuniversitetet sägs vara mer av en intern angelägenhet, inspirera de som leder kurserna och administrerar det hela. De är gratis tillgängliga. Kupolen, Fönstret och Impuls går att prenumerera på och Fönstret går att beställa som lösnummer. Till och med som så att #1 2019 är slutsåld. Mycket av innehållet i dessa tryckta finns tillgängliga på nätet.

Ett genomgående drag för att dra till sig uppmärksamheten är omslagens ansikten, gärna en kändis eller halvkändis ofta inzoomat. Ett beprövat recept som också gäller veckopress och man får väl anta det fungerar i sammanhanget. Dessa magasin är nu inte att betrakta som en konform massa utan snarare att de i möjligast mån tar vara på och utveckla den mylla varifrån de kommer. Handlar om de partipolitiska, näringsidkande, bildande och livsåskådningsmässiga sfärerna. Gott och väl så och det finns ju knappast några vattentäta skott mellan dessa. Det är ju naturligtvis ett svåröverskådligt sammelsurium hur de interagerar.

Vad gör dem sinsemellan egna i karaktär? Tror till exempel att artikeln Nakenchock! – här är den erotiska konstens mästerverk, Fönstret är de andra inte skulle uppmärksamma helt lättvindigt. Tycker Impuls ledare av Anders Öhberg har bestämda, intressanta och politiska frågeställningar. I Cirkeln finns relevanta sammanhang gällande människa, djur-, natur- och miljöfrågor visavi de andra. Som exempel kan artikeln Djur och natur ge stöd för detta. Ibn Rushd har sitt ursprung i Islamiska förbundet och namnet är det arabiska på medeltidsfilosofen Averroës. Här finns nog ett fokus på artiklar som på ett eller annat sätt berör islams ställning och status i Sverige. Tips på artikel, Kvinnors plats i moskéer – för många restriktioner?. Bäst koll finns på tidskriften Folkuniversitetet eftersom jag jobbar där med viss frekvens. Ett tips även här är artikeln Hållbarhet – vår tids lösenord ur #3 2018. Begreppet står en emellanåt upp i halsen, finns ju knappt en politiker som kan lämnar scenen utan att dribbla med det förståndet. Här serveras lite återblicka.

Finns mycket att ta del av och undersöka i dessa forum!

Publicerad: 2019-08-20
Annons:

Senaste nummer:

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

2021-07-04
Galago 146 2021

2021-07-02
Byggnadskultur 2 2021
Balder 2 2021

2021-07-01
Tidig Musik 2 2021

2021-06-29
Signum 5
Populär Astronomi 2 2021

2021-06-28
Medusa 2 2021

2021-06-24
Opera 3 2021

2021-06-23
Med andra ord 107 2021

2021-06-19
Utställningskritik 2 2021

2021-06-16
Nordens Tidning 2 2021

2021-06-12
Litterär Kalender 2021

2021-06-10
KLASS 2 2021

2021-06-09
Akvarellen 2 2021
Lira Musikmagasin 2 2021

2021-06-08
Litterär Kalender 2020

2021-06-06
Litterär Kalender 2019

2021-06-05
Nio-Fem 1 2021

2021-05-30
Amnesty Press 2 2012

2021-05-19
Galago 145 2021

Äldre resuméer