Nr 2 Konstnärsförbundets Nya Tidning

Intervju med Gunnel Götesdotter

Landet runt
Vad händer i din region?

BUR – Bildupphovsrätt
1013 bildskapare skrev under för moderniserad upphovsrätt

– Hjälper bildanvändare att göra rätt Heléne Näslund

Debatt
Tankar om olika sätt att måla


Ledaren #2 2019 Ronny Knutsson

”Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten.
Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare. ”

Så står det i den Vision som styrelsen har tagit ställning till under hösten 2018. Den är utmanande och ambitiös, men tydligt i sin inriktning i åt vilket håll vårt arbete ska riktas. SK ska inte bara vara känt bland konstnärer, SK ska vara känt bland allmänheten som en förening av konstnärer som kännetecknas av att leverera konst av god kvalitet.

Nu står årsstämman inför dörren och visionen kommer att presenteras då, liksom hur vi ska arbeta för att nå dit. Men några saker kan sägas redan. Vi behöver bli fler medlemmar och vi behöver arbeta med alla medlemmar vi har. SK behöver intensifiera sitt arbete med information, kanske mer sammanhållen och riktad information. Mer uppsökande verksamhet på olika konstskolor för att berätta om SK. Regionernas uppdrag blir att alltid rikta sig till hela regionen, att höra av sig, att skapa arbetsgrupper och nätverk i de mer perifera delarna av regionen. Ingen medlem ska glömmas bort.

Det moderna medielandskapet, som vi är mycket beroende av för att uppfylla visionen, har också en helt annan karaktär nu än för bara en tio år sedan, eller kanske till och med för bara fem år sedan. Alla (rätt) nya sociala medier ska tillsammans med de gamla trotjänarna, hemsidor (får väl nästan beskrivas som äldre) och det tryckta mediet i form av broschyrer och tidningar samverka till att ge ett enhetligt och tydligt budskap till användarna, till läsarna om vad SK vill och står för.

I detta arbete ingår att framöver arbeta med våra media, främst hemsida, broschyr och tidningen, så att de ger samma intryck, har ett gemensamt formspråk, att de visar på det nuvarande och framtida SK. Att man känner igen sig.

Detta betyder att Bertil Eriksson, efter lång och mycket trogen tjänst som redaktör för Bildkonstnären, efter detta nummer lämnar över till Eva Olsson, vår webbmaster. Ett stort och mycket varmt tack till Bertil och ett lika varmt välkommen till Eva! Vi återkommer med en intervju med Bertil.

Publicerad: 2019-08-04

Köp Bildkonstnären
Läs mer om Bildkonstnären i katalogen
Fler artiklar knutna till Bildkonstnären
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

2019-10-14
Mimers brunn 4 2019

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Accent 5 2019

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-21
Kuba 2 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

Äldre resuméer