Nr 2 Konstnärsförbundets Nya Tidning

Intervju med Gunnel Götesdotter

Landet runt
Vad händer i din region?

BUR – Bildupphovsrätt
1013 bildskapare skrev under för moderniserad upphovsrätt

– Hjälper bildanvändare att göra rätt Heléne Näslund

Debatt
Tankar om olika sätt att måla


Ledaren #2 2019 Ronny Knutsson

”Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en allmänt känd och respekterad organisation som genom sin verksamhet berikar och stimulerar intresset för konst och konsthantverk hos allmänheten.
Detta uppnår vi genom att vara ett brett nätverk för aktiva konstutövare. ”

Så står det i den Vision som styrelsen har tagit ställning till under hösten 2018. Den är utmanande och ambitiös, men tydligt i sin inriktning i åt vilket håll vårt arbete ska riktas. SK ska inte bara vara känt bland konstnärer, SK ska vara känt bland allmänheten som en förening av konstnärer som kännetecknas av att leverera konst av god kvalitet.

Nu står årsstämman inför dörren och visionen kommer att presenteras då, liksom hur vi ska arbeta för att nå dit. Men några saker kan sägas redan. Vi behöver bli fler medlemmar och vi behöver arbeta med alla medlemmar vi har. SK behöver intensifiera sitt arbete med information, kanske mer sammanhållen och riktad information. Mer uppsökande verksamhet på olika konstskolor för att berätta om SK. Regionernas uppdrag blir att alltid rikta sig till hela regionen, att höra av sig, att skapa arbetsgrupper och nätverk i de mer perifera delarna av regionen. Ingen medlem ska glömmas bort.

Det moderna medielandskapet, som vi är mycket beroende av för att uppfylla visionen, har också en helt annan karaktär nu än för bara en tio år sedan, eller kanske till och med för bara fem år sedan. Alla (rätt) nya sociala medier ska tillsammans med de gamla trotjänarna, hemsidor (får väl nästan beskrivas som äldre) och det tryckta mediet i form av broschyrer och tidningar samverka till att ge ett enhetligt och tydligt budskap till användarna, till läsarna om vad SK vill och står för.

I detta arbete ingår att framöver arbeta med våra media, främst hemsida, broschyr och tidningen, så att de ger samma intryck, har ett gemensamt formspråk, att de visar på det nuvarande och framtida SK. Att man känner igen sig.

Detta betyder att Bertil Eriksson, efter lång och mycket trogen tjänst som redaktör för Bildkonstnären, efter detta nummer lämnar över till Eva Olsson, vår webbmaster. Ett stort och mycket varmt tack till Bertil och ett lika varmt välkommen till Eva! Vi återkommer med en intervju med Bertil.

Publicerad: 2019-08-04

Köp Bildkonstnären
Läs mer om Bildkonstnären i katalogen
Fler artiklar knutna till Bildkonstnären
Fler tidskrifter i kategori KONST & DESIGN
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer