PLAN nr 3-2002

PLAN sätter press på politikerna!

I det sista numret innan valet synar PLAN riksdagspartiernas syn i olika planeringsfrågor: det kommunala planmonopolet, strandskyddet, den externa handeln, den regionala planeringen och städernas segregation. I ledaren ställer PLAN krav på en kraftfullare planeringspolitik och ett planeringsdepartement med egen minister.

Stomnät i stad – moderfluga eller busstrafikens överlevnad? (Jens Möller)
Makten över rummet och miljön – fallet Dennispaketet (Karolina Isaksson)
Jämställdhet och översiktlig planering – en problematisk relation (Anita Larsson)
Svårt att nå uthålligt boende i Hammarby sjöstad (Maria Brogren och Anna Green)
Krönika: Vidare mot kunskapssamhället (Gösta Carlestam)
Vad tycker partierna om planering?
Var blev ni av… (Björn Alfredsson)


Debatt: Bostadspolitik enbart för de rika (Johanna Berg m fl)
Debatt: Samhällsplanering i avveckling – vad gör FFS? (Ingrid Lundahl)

Planeringsutbildningar:
En gränslös platsplanering (Gunnel Forsberg och Brita Hermelin)
Från västkusten något nytt (Britta Ohlsson)

Läs mer på http://www.planering.org!

Publicerad: 2002-06-11

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer