Innehåll #1-2 2019

Rockad i utgivningen!
I förra numret skrev vi avsikten att denna utgåva skulle vara ett specialnumer om om hur stor den gotlänska naziströrelsen en gång var...


Puttar u pirrvittar


Lanthamnstrafik Gotland runt vid 1885


Fotbollsutbyten med fastlandslag 1950-57
Efter kriget ökar antalet vänskapsmatcher mot fastlandslag plus krav på att även få delta i fastlandsserie.
Gute går upp 1951, vänskapsspelet ökar och ornfattar ofta även pojklag och juniorer. Plus det att utom detta med Gotlandslaget så har även Sudret sina egna "landskapsmatcher".
Resultaten för åren 1950-57


Historiska notiser
Kantor Hesselberg i Ekeby
Brandbild 1934
Fole Kyrkklocka
Vrak på Näsudd 1675
Byggsyn i Östergarn 1759
Gammelgarnkyrkans tak 1797
1697: Vad gjorde den danska
fregatten vid Ostergarn?
Ormika - man eller kvinna?
Insamlingen till Hamra Hälsobrunn 1775


Bondedagbok 1915-1917
Richard Magne allehanda bestyr, iakttagelser & förvecklingar

Gårdsbruk på Gytesäng
Två månader i DBWs trädgård
Sex veckor konservknog på Klintebys
Åter till Mangsarve


Algot Magne:
Roddarresa till Mudderverket på Romamyr 1906


- Almedalen än en gång:
Koll gav kontpletleringar -
- Talarplatsen 1970 samma sonn 1968
- Även låginkomstutredaren Per Holmberg 1970
Och Rolf Hagel 1985


Tiondet i Stenkyrka och Rute pastorat 1748
Detaljerat leveranserna


Spanska sjukan
1900-talets värsta pandemi
Gerd Hedlund om sjukan i dess stora och i dess lokala drag

Publicerad: 2019-04-03


Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-10-09
Världshorisont 3 2019

2019-10-08
Lyrikvännen 3-4 2019

2019-10-07
Glänta 1-2 2019
Populär Astronomi 3 2019

2019-10-06
Ottar 2 2019

2019-10-03
Nordens Tidning 3 2019

2019-10-01
Fjärde Världen

2019-09-28
Lira Musikmagasin 3 2019

2019-09-20
Cirkeln 2 2019

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-29
Tiden Magasin 1 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019
Cirkeln 1 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-09
Världshorisont 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-30
Ottar 1 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164

Äldre resuméer