Innehåll #1-2 2019

Rockad i utgivningen!
I förra numret skrev vi avsikten att denna utgåva skulle vara ett specialnumer om om hur stor den gotlänska naziströrelsen en gång var...


Puttar u pirrvittar


Lanthamnstrafik Gotland runt vid 1885


Fotbollsutbyten med fastlandslag 1950-57
Efter kriget ökar antalet vänskapsmatcher mot fastlandslag plus krav på att även få delta i fastlandsserie.
Gute går upp 1951, vänskapsspelet ökar och ornfattar ofta även pojklag och juniorer. Plus det att utom detta med Gotlandslaget så har även Sudret sina egna "landskapsmatcher".
Resultaten för åren 1950-57


Historiska notiser
Kantor Hesselberg i Ekeby
Brandbild 1934
Fole Kyrkklocka
Vrak på Näsudd 1675
Byggsyn i Östergarn 1759
Gammelgarnkyrkans tak 1797
1697: Vad gjorde den danska
fregatten vid Ostergarn?
Ormika - man eller kvinna?
Insamlingen till Hamra Hälsobrunn 1775


Bondedagbok 1915-1917
Richard Magne allehanda bestyr, iakttagelser & förvecklingar

Gårdsbruk på Gytesäng
Två månader i DBWs trädgård
Sex veckor konservknog på Klintebys
Åter till Mangsarve


Algot Magne:
Roddarresa till Mudderverket på Romamyr 1906


- Almedalen än en gång:
Koll gav kontpletleringar -
- Talarplatsen 1970 samma sonn 1968
- Även låginkomstutredaren Per Holmberg 1970
Och Rolf Hagel 1985


Tiondet i Stenkyrka och Rute pastorat 1748
Detaljerat leveranserna


Spanska sjukan
1900-talets värsta pandemi
Gerd Hedlund om sjukan i dess stora och i dess lokala drag

Publicerad: 2019-04-03


Läs mer om Haimdagar i katalogen
Fler artiklar knutna till Haimdagar
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori REGIONALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

2020-04-02
Teatertidningen 1/2020

2020-04-01
Tidig Musik 1 2020
Medusa 1 2020

2020-03-28
Kritiker 53-54 2019

2020-03-26
Med andra ord 102 2020

2020-03-25
KLASS 1 2020
Accent 1 2020

2020-03-18
Amnesty Press 1 2020

2020-03-15
Sydasien 2 2018

2020-03-14
Cirkeln 4 2019

2020-03-09
Hjärnstorm 137 2019

2020-03-07
10TAL 35 2020

2020-03-06
Signum 2 2020

2020-03-05
Sydasien 1 2018

2020-03-04
Akvarellen 1 2020

2020-03-03
Walden 15-16 2019

2020-02-27
Opera 1 2020

2020-02-24
Parnass 1 2020

2020-02-19
Omkonst 8 2020

2020-02-16
Utställningskritik 1 2020

2020-02-12
Byggnadskultur 4 2019

2020-02-09
Med andra ord 101 2019

2020-02-08
Signum 1 2020

2020-02-06
Tydningen 33-34 2020

2020-02-01
Tydningen 31-32

2020-01-16
Accent 8 2019

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

Äldre resuméer