Innehåll #1 2019

Läs Världshorisont #1 2019

FN-tanken viktigare än någonsin AnnaLena Karlsson Andrews

Svenska FN-förbundet en allt tyngre aktör – men fler medlemmar behövs AnnaLena Karlsson Andrews

Lokal organisation, riksorganisationer, FN-skolor och företagspartner Susanne Salin

Folkens rörelse för FN – faktablad om FN-rörelsen i Sverige och globalt AnnaLena Karlsson Andrews

WFUNA-chefen från Sverige kämpar för ett öppnare och folkligare FN Pekka Johansson

Tummen upp för Sveriges insats efter två år i FN:s säkerhetsråd Erik Halkjaer

Kritiserat migrationsramverk viktigt steg för migranters rättigheter André Larsson

Klimatsmart skollunch – här är de fyra vinnarklasserna och deras rätter

Landet runt: Kvinnogrupp i Varberg blev lyckat drag för FN-föreninge Sofia Karlsson

Vår folkrörelse blir allt vikigare Annelie Börjesson

AnnaLena Karlsson Andrews

Vår folkrörelse blir allt vikigare Annelie Börjesson

Nästa nummer kommer ut den 28 maj och kommer att handla om kärnvapen, en av mänsklighetens största ödesfrågor. Vilka är de centrala internationella överenskommelserna när det gäller kärnvapen och vilka är de viktigaste aktörerna? Vad händer på det globala planet? Hur går debatten här hemma i Sverige, hur kommer den svenska regeringen att ställa sig när det gäller FN:s nya kärnvapenförbud och hur ser den svenska FN-rörelsens engagemang
och arbete ut i denna viktiga fråga? Det är några av frågeställningarna som Världshorisont kommer att belysa. Denna tidning är tänkt som ett verktyg för att sprida kunskap om och väcka engagemang för globalt samarbete och FN-frågor. Var med och bidra genom att beställa en bunt tidningar att sprida vid lämpliga aktiviteter eller, varför inte, dela ut bland vänner och bekanta.


Publicerad: 2019-03-14

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2020-01-15
Fauna och Flora 4 2019

2020-01-13
Haimdagar 9-10 2019

2020-01-12
Tidig Musik 4 2019

2020-01-09
Aorta 28 2020
Divan 3-4 2019
Medusa 4 2019

2020-01-08
Tiden Magasin 3 2019

2020-01-07
Populär Poesi 43 2019

2020-01-05
Balder 4 2019

2020-01-03
ponton 4 2019

2020-01-02
Nutida Musik 277 2019
Nordens Tidning 4 2019

2019-12-30
Lyrikvännen 5-6 2019

2019-12-27
10TAL 33-34 2019

2019-12-25
Populär Astronomi 4 2019

2019-12-20
Nutida Musik 276 2019

2019-12-18
Amnesty Press 4 2019

2019-12-16
KLASS 4 2019
Världshorisont 4 2019

2019-12-13
Signum 8 2019

2019-12-09
Hjärnstorm 136 2019

2019-12-08
Populär Poesi 3 2019

2019-12-06
Kritiker 52 2019

2019-12-05
Arkitekturtidskriften KRITIK #42/43

2019-11-30
ponton 3 2019

2019-11-27
Arche 68-69 2019

2019-11-26
Lira Musikmagasin 4 2019

2019-11-21
Opera 5 2019
Cirkeln 3 2019

2019-11-20
Parnass 4 2019
Kuba 3 2019
Byggnadskultur 3 2019

2019-11-13
Fjärde Världen 3-4 2019

2019-11-08
Accent 6-7 2019

2019-11-07
Fjärde Världen 2 2019
Utställningskritik 5 2019
Omkonst v 45 2019

2019-11-04
Konstperspektiv 4 2019

2019-11-02
Nio-Fem 2 2019

2019-10-29
10TAL 32 2019

2019-10-25
Signum 7 2019
Tidskriften Folkuniversitetet 3 019

2019-10-24
Akvarellen 3 2109
Fönstret 3 2019

2019-10-22
ponton 2 2019

2019-10-20
SocialPolitik 2 2019

2019-10-18
Amnesty Press 3 2019

2019-10-17
ponton 1 2019

2019-10-16
Nutida Musik 275 2019

2019-10-15
Utställningskritik 4 2019

Äldre resuméer