Innehåll #1 2019

Läs Världshorisont #1 2019

FN-tanken viktigare än någonsin AnnaLena Karlsson Andrews

Svenska FN-förbundet en allt tyngre aktör – men fler medlemmar behövs AnnaLena Karlsson Andrews

Lokal organisation, riksorganisationer, FN-skolor och företagspartner Susanne Salin

Folkens rörelse för FN – faktablad om FN-rörelsen i Sverige och globalt AnnaLena Karlsson Andrews

WFUNA-chefen från Sverige kämpar för ett öppnare och folkligare FN Pekka Johansson

Tummen upp för Sveriges insats efter två år i FN:s säkerhetsråd Erik Halkjaer

Kritiserat migrationsramverk viktigt steg för migranters rättigheter André Larsson

Klimatsmart skollunch – här är de fyra vinnarklasserna och deras rätter

Landet runt: Kvinnogrupp i Varberg blev lyckat drag för FN-föreninge Sofia Karlsson

Vår folkrörelse blir allt vikigare Annelie Börjesson

AnnaLena Karlsson Andrews

Vår folkrörelse blir allt vikigare Annelie Börjesson

Nästa nummer kommer ut den 28 maj och kommer att handla om kärnvapen, en av mänsklighetens största ödesfrågor. Vilka är de centrala internationella överenskommelserna när det gäller kärnvapen och vilka är de viktigaste aktörerna? Vad händer på det globala planet? Hur går debatten här hemma i Sverige, hur kommer den svenska regeringen att ställa sig när det gäller FN:s nya kärnvapenförbud och hur ser den svenska FN-rörelsens engagemang
och arbete ut i denna viktiga fråga? Det är några av frågeställningarna som Världshorisont kommer att belysa. Denna tidning är tänkt som ett verktyg för att sprida kunskap om och väcka engagemang för globalt samarbete och FN-frågor. Var med och bidra genom att beställa en bunt tidningar att sprida vid lämpliga aktiviteter eller, varför inte, dela ut bland vänner och bekanta.


Publicerad: 2019-03-14

Köp Världshorisont
Läs mer om Världshorisont i katalogen
Fler artiklar knutna till Världshorisont
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori GLOBALT


Annons:

Senaste nummer:

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-15
Impuls 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

Äldre resuméer