Signum nr 1

Signum nr 1

Ledare

Fredrik Heiding: Liberalismen har mycket att lära av religionen
– En religion förpassad till endast privatlivet är lika meningslös som en liberalism utan värden.


Aktuellt

Anna Maria Hodacs: ”Salig är den politiker som ...”
– Påvens nyårsbudskap 2019.

Charlotta Smeds: Vatikanen kallar till möte om övergrepp
– Den 21–24 februari samlas ordförandena för världens 112 katolska biskopskonferenser och 21 orientaliska biskopssynoder i Vatikanen.

Magdalena Dahlborg: Till multilateralismens försvar
– Påvens tal diplomatiska kåren.


Påvens mediehantering

Christopher Lamb: Tystnadens makt
– Var det ett klokt drag av påven att bemöta anklagelserna från den förre nuntien till USA med tystnad?


Sociologi

Carl-Göran Heidegren: Social acceleration och resonans
– Om professor Hartmut Rosas forskning om sociala förändringar.


Teologi

Mårten Björk: Introduktion till kristendomen
– Om Joseph Ratzinger och hans sätt att ta sig an nya tankar i en ny tid.


Litteratur

Helena Bodin: Ingrid Ekelöf och Brita Wigforss som minnesförmedlare
– Om arkivet i arkivet på Gunnar Ekelöf-rummet och två kvinnor som betytt mycket för minnet av honom.


Organisationsteori

Tomas Brytting: Mellan liv och byråkrati
– Med anledning av Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas herravälde.


Bibel

Lars Wollin: ”Den katolska översättningen” – en historisk ironi kring reformatorernas svenska bibel?

Sten Hidal: Gammalt och nytt i Bibelns värld

Giancarlo Pani: Bibelutgivning under press
– Erasmus av Rotterdam och den första flerspråkiga Bibeln.


Bokrevy

Karin Johannesson: Eviga frågor helt i tiden
– Ulf Jonsson: Med tanke på tron: en introduktion till fundamentalteologin.

Karin Rubenson: Tro och trots vid världens slut
– Mats Strandberg: Slutet.

Kjell Blückert: Landet som icke blev
– Alex Schulman: Bränn alla mina brev.

Sten Hidal: Undersökning av översättning
– Richard Pleijel: Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet.

Johan A. Stenberg: I fablernas värld
– Stefano Mancuso & Alessandra Viola: Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv.

Jenny Lindberg: Etisk vägledning för beslutsfattare
– Erica Falkenström & Anna T. Höglund: På spaning efter etik.

Gert-Ove Fridlund: Nya djup hos Gyllensten
– Thure Stenström: Den glömde Gyllensten.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2019-01-30

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer