Signum nr 1

Signum nr 1

Ledare

Fredrik Heiding: Liberalismen har mycket att lära av religionen
– En religion förpassad till endast privatlivet är lika meningslös som en liberalism utan värden.


Aktuellt

Anna Maria Hodacs: ”Salig är den politiker som ...”
– Påvens nyårsbudskap 2019.

Charlotta Smeds: Vatikanen kallar till möte om övergrepp
– Den 21–24 februari samlas ordförandena för världens 112 katolska biskopskonferenser och 21 orientaliska biskopssynoder i Vatikanen.

Magdalena Dahlborg: Till multilateralismens försvar
– Påvens tal diplomatiska kåren.


Påvens mediehantering

Christopher Lamb: Tystnadens makt
– Var det ett klokt drag av påven att bemöta anklagelserna från den förre nuntien till USA med tystnad?


Sociologi

Carl-Göran Heidegren: Social acceleration och resonans
– Om professor Hartmut Rosas forskning om sociala förändringar.


Teologi

Mårten Björk: Introduktion till kristendomen
– Om Joseph Ratzinger och hans sätt att ta sig an nya tankar i en ny tid.


Litteratur

Helena Bodin: Ingrid Ekelöf och Brita Wigforss som minnesförmedlare
– Om arkivet i arkivet på Gunnar Ekelöf-rummet och två kvinnor som betytt mycket för minnet av honom.


Organisationsteori

Tomas Brytting: Mellan liv och byråkrati
– Med anledning av Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas herravälde.


Bibel

Lars Wollin: ”Den katolska översättningen” – en historisk ironi kring reformatorernas svenska bibel?

Sten Hidal: Gammalt och nytt i Bibelns värld

Giancarlo Pani: Bibelutgivning under press
– Erasmus av Rotterdam och den första flerspråkiga Bibeln.


Bokrevy

Karin Johannesson: Eviga frågor helt i tiden
– Ulf Jonsson: Med tanke på tron: en introduktion till fundamentalteologin.

Karin Rubenson: Tro och trots vid världens slut
– Mats Strandberg: Slutet.

Kjell Blückert: Landet som icke blev
– Alex Schulman: Bränn alla mina brev.

Sten Hidal: Undersökning av översättning
– Richard Pleijel: Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet.

Johan A. Stenberg: I fablernas värld
– Stefano Mancuso & Alessandra Viola: Intelligenta växter. Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv.

Jenny Lindberg: Etisk vägledning för beslutsfattare
– Erica Falkenström & Anna T. Höglund: På spaning efter etik.

Gert-Ove Fridlund: Nya djup hos Gyllensten
– Thure Stenström: Den glömde Gyllensten.


Medverkande i detta nummer

Publicerad: 2019-01-30

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-08
Poplär Arkeologi 2 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-21
Teatertidningen 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

Äldre resuméer