Tema Omsorgens betydelse #3 2018

En kväll i början av augusti kommer det ett mejl från »Lantmannen, det ledande magasinet inom växtodling och teknik«, man ville fresta mig med två nummer för endast 59 kr! (Ord. pris 320 kr.)

I vintras hade jag en halvårsprenumeration på de båda lantbrukstidningarna ATL och LAND-Lantbruk, de riktar sig till yrkesodlare. Jag ville läsa dem för att se hur man där tänker om lantbrukets framtid, om de fortfarande rekommenderar de jordbrukare och mjölkbönder som finns kvar att utveckla sina gårdar genom att bli ännu större Lantmannen skriver i sitt mejl att »Vi hjälper dig som professionell lantbrukare att tjäna pengar och att trivas med ditt yrke.«

När vänder det?
Det är ingen dålig målsättning att vilja tjäna pengar och trivas med sitt yrke. Men man kan ana en viss nervositet på Lantmannens redaktion när sommarens extrema värme och torka bara fortsatte, växtligheten gulnade och korna råmade efter vatten. Kristina Belfrage – som intervjuas här i Balder – har skrivit en doktorsavhandling om småskalig livsmedelsproduktion. Hon säger bland annat så här: »Marknadsekonomin – som vi ändå lever under – den fungerar så att den som bryr sig minst om sina husdjur och anställda, den vinner [—] Bryr du dig om dina anställda, dina husdjur, alla vilda djuren, insekterna och marken, då är du en förlorare. Det finns inget som driver ditåt, mot en omsorg.«

Belägrade av mätbarheten
I sin artikel om Jonna Bornemarks nya bok Det omätbaras renässans skriver John Swedenmark: »Mycket tänkvärd är skildringen av hur hon – liksom så många kvinnliga generationskamrater – sjukskrivs för utmattning men tvingas ifrågasätta behandlingens outtalade princip att patienterna ska lära sig att bli ännu mer effektiva genom att också planera in vila och återhämtning.« Han citerar: »Ingen reflekterade över om det kunde vara ett problem med effektivitetsparadigmet som sådant. Vi måste ju leva, och nu levde vi i ett samhälle som kräver effektivitet. Utgångspunkten var i terapin [—] att vi inte kan ändra på samhället eller det runtomkring, utan bara på oss själva. Därför måste vi som blev sjuka av vår egen effektivitet vässa den ytterligare.«

Omsorgens betydelse
Vi ville göra ett nummer om omsorgens betydelse. Det blev ett allvarligt nummer. Om det är så, för att bara ta ett exempel, att den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över hundra procent på tio år, då är det nog knappast så att farten behöver öka i skolan. Hur besattheten vid mätbarhet, evidens och effektivitet på livets alla områden ska kunna ge vika för reflexion, eftertanke och omsorg, den frågan ger vi inget tydligt svar på i den här Baldern. Men vi hoppas att texterna och bilderna ger er hopp och mod att leva en aning mer omsorgsfullt.

Mats Ahlberg


Två fotografier Joanna Helander

Om sorg Marie Lundquist

Samtal med Maria Westerberg Vildhjärta – Det handlar om ömhet Mats Ahlberg

Augustimorgon Toby Ibbotson

Thinking Like a Mountain – Fotografier Helene Schmitz

Belägrad av mätbarheten – Om Jonna Bornemarks filosofiska kritik – Det omätbaras renässans John Swedenmark 32

What’s in it for us? Nya Karolionska och entreprenörsurbanismens sjukvård. Alexandra Kronqvist

Någonstans, O någonstans – En betraktelse om äldreomsorgen Maria Danielsson

Utblick från ett torg – Krönika Marianne Steinsaphir

Bland fjällkor och kornknarr – Samtal med Kristina Belfrage, forskare och småbrukare, Mats Ahlberg

Om sorg Åsa Magnusson

»Det finns drömmar som är genomskinligare än vatten« – Kring Tua Forsströms diktsamling

Anteckningar Arne Johnsson

Roddaren Per Wästberg

Kate Larson i minne Anna-Karin Palm

Publicerad: 2018-10-11

Köp Balder
Läs mer om Balder i katalogen
Fler artiklar knutna till Balder
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2023-01-27
Signum 1

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-17
Medusa 4 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-09-11
Galago 153 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

Äldre resuméer