Omslag

Tema Sammanhang & Förbindelser #2 2018

Under några år för sisådär tiofemton år sedan läste jag i Tomas Tranströmers Samlade dikter så gott som varje dag, av lite olika skäl. Årets sommarbalder har temat Sammanhang & Förbindelser. Hur hänger saker ihop, vilken betydelse har egentligen poesi, hur påverkas en myrstack i en skogsglänta av om där finns ljus eller inte? Och om man går på samma gamla väg år efter år, vad gör det med en och vägen? Alla sexton texter i denna Balder har med den här saken att göra, riktigt hur får man kanske upptäcka på egenhand.

En ömtålig balans
Som en länk till numret om Vänskap finns här Birgit Munkhammars introduktion till den mångåriga brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund, vilken ynnest att få läsa deras brev, man är med dem där de är, var för sig, i Paris, Berlin, Boden, Stockholm eller på ett pensionat i Skåne och erfar vänskapens ömtåliga balans. En helt annan vänskap berättar Sven Teglund om i sina akvareller av mamma Siri Johanssons dukar och dagboksanteckningar, hennes nästan dagliga samtal med Jesus.

Byminne och landskapsminne
Välkomna till denna Balders pärlor, från Ingela Strandbergs text om byminne och landskapsminne, Åsa Magnussons samtal med Andris Fågelviskare, Toby Ibbotsons Avbön, Kelvin Ekelands djupa kunskaper om Mångfaldens utmarker, dubbelläsningen av Nya Norrland, via Sven-Eric Liedmans text om individualitet och gemenskap till Ellinor Andersson om Mirja Unges Jag går och lever. Eva Runefeldt skriver om vårt samröre med dem som inte längre är riktigt här. Kate Larson avslutar den här sommarens Balder med sin dikt »Magritte i rymden«.

Balders förbindelser
Vi hoppas att läsningen stärker er lust och uppmärksamhet, att ni denna sommar får syn på fåglar och blommor som förr gått er förbi, att ni vilar när ni kan, bjuder grannarna på glass, avstår ett och annat men tar vara på vår nytryckta folder som följer med detta nummer, ger den till någon i er närhet. Och när ni går på kalas eller visit – ta med både blommor och Balder i present, vi tror att just det här numret passar särskilt väl.

Mats Ahlberg


Örnen flyger inte Ingela Strandberg

Mångfaldens utmarker – Samtal med Kelvin Ekeland Mats Ahlberg

Den gamla vägen Ellen Mattson

Att hitta sin plats i ekosystemet – Intervju med Andris Fågelviskare Åsa Magnusson

Avbön Toby Ibbotson

Klimatutmaningen – Om Staffan Laestadius bok Klimatet och omställningen Gunnar Rundgren

Mycket står på spel – Krönika Marianne Steinsaphir

Mors virkade dukar – Akvareller och dagboksblad Sven Teglund

Var uppstår Sveriges välstånd och vart tar det vägen? – Dubbelläsning: Nya Norrland Åsa Lind

Mats vandring i Barndomsland – En skarpladdad skjutjärnstecknare i samtidsmörkret Dubbelläsning: Nya Norrland Knut Larsson

Individualitet och gemenskap Sven-Erik Liedman

En ömtålig balans Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund Birgit Munkhammar

Utkanten som existentiell plats – Om Mirja Unges roman Jag går och lever Ellinor Andersson

Ett samröre Eva Runefelt

Magritte i rymden Kate Larson

Omslag
Akvarell av Sven Teglund

Läs mer här


Publicerad: 2018-09-30

Köp Balder
Läs mer om Balder i katalogen
Fler artiklar knutna till Balder
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori FILOSOFI & PSYKOLOGI


Annons:

Senaste nummer:

2023-01-27
Signum 1

2023-01-18
Akvarellen 4 2022
Omkonst dec 2022

2023-01-17
Medusa 4 2022

2023-01-13
Världshorisont 4 2022

2023-01-12
Kontrast Magasin 3-4 2022

2023-01-04
Teatertidningen 5 2022

2023-01-02
Hjärnstorm 150 2022

2022-12-30
OEI 96-97 2022

2022-12-27
Balder 4 2022

2022-12-24
Amnesty Press 4 2022

2022-12-22
Nordens Tidning 4 2022

2022-12-18
Haimdagar 5-6 2022

2022-12-16
Tidig Musik 4 2022

2022-12-10
Fjärde Världen 4 2022

2022-12-08
Signum 8
Galago 154 2022

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-15
Världshorisont 3 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-05
Teatertidningen 4 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6
Omkonst sept. 2022

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-09-11
Galago 153 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022

Äldre resuméer