Förnyelse #4 2018

Redan de gamla grekerna visste att allt levande förändras och förnyas — stillastående vatten blir som alla vet så småningom en illaluktande göl. På samma sätt utvecklas och förnyas alla levande musiktraditioner, så även den tidiga musiken. Årets sista nummer av Tidig Musik har temat FÖRNYELSE.

En aspekt av förnyelsen av den tidiga musiken är att det skrivs ny musik för renässans- och barockinstrument. Allt fler sceniska verk där musik av barockens tonsättare interfolieras med nyskriven sådan sätts upp i Sverige. I september 2018 uruppfördes Syskonen i Mantua på Drottningholms slottstea-ter, med musik av bland andra 1600-talstonsättarna Salamone Rossi och Francesca Caccini samt med nykomponerad musik av Djuro Zivkovic och Andreas Edlund. I mars nästa år sätter Norrlandsoperan i Umeå upp Vi - en okänd opera av Bach? med musik av Bach och nyskriven musik och i maj 2019 tas ett liknande grepp av Kungliga Operan i samarbete med Operahögskolan i Stockholm, då man sätter upp Orlando, med musik av Händel och Johan Ramström.

Tidig Musik samlade fyra personer — musiker och kompo-sitörer — till ett runda bords-samtal för att diskutera hur det kommer sig att man en bra bit in på 2000-talet komponerar musik för till exempel barockfiol, blockflöjt eller luta och varför man som musiker väljer att ägna sitt yrkesliv åt denna kanske något smala nisch.

En annan aspekt av förnyelsen gäller själva instrumenten. Dan Laurin skriver om Örnflöjten, den ljudstarka blockflöjt som har konstruerats av Adriana Breukink och som redan har hunnit få sin egen repertoar, däribland en konsert med symfoniorkester.

Det går förstås också att förnya konsertformen för att på så sätt hitta en ny publik och gjuta nytt liv i genren. Danska blockflöjtsduon Tann og Manzi berättar om sina sceniska föreställningar för barn på asylcenter.

Sven Ove Hansson har läst boken The Oxford Handbook of Music Revival, vars författare lyfter fram många olika genrer som genom historien har återupplivats och förnyats. Någon oföränderlig musiktradition finns inte — musiker har 1 alla tider sökt nya uttryck och möten med annan musik har inspirerat till nyskapande som har berikat och utvecklat traditionen. Så karaktäriseras till exempel den europeiska folkmusiken av gränslöshet och ständig korsbefruktning mellan olika regioner och musikstilar.

I Trondheim har den tidiga musiken förnyat regionens kulturliv. Eldsjälen Martin Wåhlberg, violinist och dirigent, berättar om festivalen Barokkfest och om sitt stora intresse för den franska 1700-talskulturen. Det har nu resulterat i en uppsättning av Andre Gretrys opera Raoul Barbe Bleue (Ridilar Blåskägg) från revolutionsåret 1789, i samarbete med Centre de Musique Baroque de Versailles.

I väntan på ljusets återkomst till våra breddgrader och vårens förnyelse av allt levande finns det många inomhus-aktiviteter att ägna sig åt. Vi tipsar som vanligt om festivaler och konserter och Föreningen för Tidig Musik, som fyller 40 år 2019, bjuder på Medlemsnytt in till speldagar i januari och till ett februaribesök i Göteborg, då Göteborg Baroques nybyggda claviorganum invigs.

God läsning och en riktigt lång och skön helgperiod med mycket tidig musik önskar Redaktionen

Liturgiska handskrifter online Mattias Lundberg

Nytt Om Tidigt (evenemangsrapport)

Barockmusik för barn på danska asylcenter Monica Schmidt Anderen & Kristine Lindeman

Örnflöjten En förnyad blockflöjt förundrar musikvärlden Dan Laurin

På barockvikingafärd i Norden Olof Larsson, Filip Angeria & Ulrika Lundgren Bengtsson intervjuas

Att återuppliva musikgenrer och förnya den Sven Ove Hansson

Renässans- och barockinstrument i ny musik Hillevi Hogman

1600-talslibrettots historia och formvärld Dag Hedman

Vinterfestivaler

Sara Levys värld och Felix Mendelssohns julklapp Erik Rynell

Tidig musik i Nordnorge Birgitta Wennerström

Medlemsnytt Föreningen för Tidig Musik

Konsertkalendarium

Publicerad: 2018-12-23

Köp Tidig Musik
Läs mer om Tidig Musik i katalogen
Fler artiklar knutna till Tidig Musik
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2020-07-11
Entomologisk Tidskrift 1-2 2017
Världshorisont AnnaLena Karlsson Andrews

2020-07-07
Sveriges fåglar 2019

2020-07-05
Ornis Svecica 30 2020

2020-07-04
Ornis Svecica 29 2019
Sveriges fåglar 2019

2020-07-03
10TAL 1 2020
Världshorisont 1 2020

2020-07-01
Populär Astronomi 2 2020

2020-06-30
Tidig Musik 2 2020

2020-06-29
Medusa 2 2020

2020-06-26
Signum 5 2020
Vår Fågelvärld 2 2020

2020-06-25
Med andra ord 103 2020
KLASS 2 2020

2020-06-24
Opera 3 2020

2020-06-23
Yrfän 2 2020
Amnesty Press 2 2020

2020-06-22
Yrfän 1 2020

2020-06-21
C´est Bon Anthology 47 2020

2020-06-20
Arkitekturtidskriften KRITIK #44
Arkitekturtidskriften KRITIK #45

2020-06-19
Svensk Botanisk Tidskrift volym 114 2020

2020-06-17
Galago 139 2020

2020-06-15
Lira Musikmagasin 2 2020
Kritiker 55 2020

2020-06-11
OEI 88-89 2020

2020-06-03
Parnass 2 2020

2020-05-29
Nordens Tidning 2 2020

2020-05-28
Accent 2 2020

2020-05-27
Omkonst 22 2020
Utställningskritik 2 2020

2020-05-25
Signum 4 2020

2020-05-21
C´est Bon Anthology 46 2019

2020-05-15
Cirkeln 1 2020

2020-05-09
Balder 1 2020

2020-05-03
Glänta 3-4 2019

2020-05-01
SocialPolitik 1 2020

2020-04-28
Vår Fågelvärld 1 2020

2020-04-24
Galago 138 2020

2020-04-23
Opera 2 2020

2020-04-20
Nordens Tidning 1 2020
Lira Musikmagasin 1 2020

2020-04-15
Konstperspektiv 2

2020-04-10
Sydasien 2 2019

2020-04-09
Signum 3 2020

2020-04-08
Fjärde Världen 1 2020

2020-04-06
Sydasien 1 2019

2020-04-04
Populär Astronomi 1 2020

2020-04-03
Haimdagar 1-2 2020

Äldre resuméer